Kallelse till förbundsstämma 23 mars 2019

Svenska Kung fu & Wushu förbundets årsstämma, även kallat årsmötet, kommer att hållas den 23 mars 2019. Tid: kl 10.00 Plats: Munchenbryggeriet, Torkelknutsonsgatan 2, Södermalm Stockholm. För nomineringar till styrelsen: Ordförande för valberedningen är Mathias Sandström epost: mathiassand77@gmail.com    Huvudförbundet … Läs mer

Valberedningen informerar

Dessa fem styrelseledamöter ställer upp för omval: – Yvonne Lin (nuv. ordförande) – Luciano Macri (nuv. vice-ordförande) – Brusc Dallaho (nuv. kassör) – Viktor Nordgren (nuv. sekreterare) – Li Min Hua (nuv. suppleant) Mathias Sandström (ledamot), Kim Killgren de Klonia … Läs mer