Sidan uppdaterades senast söndag, mars 20, 2016 13:31

Ekonomi

Svenska Kung Fu & Wushuförbundets ekonomi hanteras av Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Detta innebär att alla medlemsavgifter och redovisningar görs till SBKF direkt enligt direktiv på deras hemsida. Nya medlemmar ska skicka in en medlemsansökan via deras hemsida för att sedan följa upp med insändandet av stadgar och betalning av faktura som SBKF skickar ut. Medlemsavgiften baseras på antal medlemmar.

Under åren 2014-2015 höll styrelsen igen rejält på administrativa kostnader. Detta för att kunna lägga krut på utveckling av Taolu samt möjliggöra ersättning till tävlande som tävlar internationellt. Ett ytterligare utvecklingsområde är traditionella utskottet som verkar för fler traditionella, både tävlande och icke tävlande klubbar i förbundet. Deras sammankomster sker under begreppet Kung Fu Saturdays. Nytt för 2016 är en satsning på att utveckla barn- och ungdomsverksamheten. Förbundets ekonomi är god.