Sidan uppdaterades senast måndag, april 2, 2018 15:08

Medlemskap

Varför vara medlem?

Vi välkommnar alla utövare av kinesisk kampkonst i dess breda bemärkelse.
Det betyder att alla verksamma med såväl traditionellt utövande av qigong och taichi, traditionell kung fu som samtida wushu, med både sanshou och taolu är välkomna!

Som medlem i Svenska Kung fu och Wushuförbundet får du en rad fördelar både som förening och individuell utövare av wushu.

 

Medlemskapet ger bland annat:

 • Skadeförsäkring för alla utövare i föreningen.
 • Delta i tävlingar sanktionerade av Svenska Budo & Kampsportsförbundet.
 • Delta i SM och RM.
 • Vara med i uttagningar till landslaget.
 • Subventionerade hyror av idrottsanläggningar och samlingslokaler.
 • Man får tillgång till den gemensamma utbildningen inom SB&K med såväl gemensamma inslag som aktiviteter som är specialutformade för de enskilda arterna.
 • Ansöka om stipendier och bidrag, te x LOK-stöd, idrotslyftet med flera.
 • Man får tillgång till SB&K:s kansli med tre heltidsanställda personer som kan ge stöd och råd till föreningarna. Kansliet har även tillgång till RF:s kansli med expertis inom ekonomi, juridik, utbildning m.m.
 • Framstående utövare inom SB&K kan få olika utmärkelser, bland annat förtjänsttecken och Stora grabbars märke. Varje år delas ett stipendium på 10.000 kr. ut till Årets idrottsprestation
 • Möjlighet att påverka utvecklingen av wushu i Sverige.
 • Låna material och utrustning.
 • Tillgång till ett brett kontaktnät av andra wushufantaster i hela landet!

Är ni intresserad av medlemsskap eller har ni ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta oss på info@svenskwushu.se

Ansökan sker via SB&K, läs mer här!

Om ni redan är medlem i SB&K genom annat underförbund, men vill vara med i Wushu & Kungfuförbundet också, kontakta SB&K för att veta mer om hur det går till.