Sidan uppdaterades senast måndag, april 2, 2018 15:08

Styrelsen / members of the board

Ordförande / President:                    Peder Finnsiö          peder@svenskwushu.se
Vice ordförande / Vice president:      Luciano Macri
Sekreterare / Secretary general:      Ulrika Blom               sekreterare@svenskwushu.se
Kassör / treasurer:                            Zana Rahimi             kassor@svenskwushu.se
Ledamot / Member of the board:      Viktor Nordgren
Ledamot / Member of the board:      Jakob Isaksson
Ledamot  /Member of the board:       Brusc Dallaho

Suppleant:     Li Min Hua
Suppleant:     Anwar Dekhani

Epost-adresser till alla personligen är [förnamn]@svenskwushu.se
Hela styrelsen nås på styrelse@svenskwushu.se

All members are personally reached on [name]@svenskwushu.se
The whole board is reached on styrelse@svenskwushu.se

Övriga kontaktuppgifter finns här!