Domarutbildningar

För att kunna hålla tävlingar med bra kvalitet är det viktigt att det finns utbildade domare för både taolu och sanda. Förbundet har nu tagit fram nya e-kurser som alla kan gå, såväl tävlande, instruktörer som blivande domare.

En domarutbildning börjar med vår grundutbildning online och därefter praktik på riksläger och tävlingar, som vid godkänd praktik ger behörighet att döma på nationell nivå. Man ingår och listas då i vårt nationella domarregister.

Via förbundet kan man därefter utbilda sig vidare till domare på Internationell nivå. Därefter kan man få möjlighet att döma på Internationella tävlingar. Förbundsstyrelsen utser tillsammans med sina kommittéer de domare som medföljer på olika internationella tävlingar och/eller utbildningar.

Den som är intresserad av att bli domare är välkommen att anmäla sitt intresse till info@swedenwushu.se 
Berätta gärna kort om dig själv, dina erfarenheter, både som tränande och eventuella erfarenheter som domare i andra idrottsgrenar.

Hur man blir domare steg för steg

  • Gör grundutbildning på swewuf.se (e-kurser) 
  • Gör praktik på riksläger och tävlingar
  • Godkänd praktik ger nationell domarlicens
  • För vidare utbildning på Internationell nivå kontakta förbundet.

När ni gått igenom grundutbildningen kontakta förbundet på info@swedenwushu.se – mejla in dina personuppgifter, bakgrund och meriter samt motivering till att gå utbildningen. 

HOW TO BECOME AN EWUF JUDGE?

In order to assure high competition standards in Europe, the EWUF and its Technical Committee are constantly working on the betterment of wushu judges work. To achieve this, a special commission was created inside the TC. The president of this Commission is one of the best World wushu judges, a 6 Duan holder, IWUF and EWUF «A» degree judge Stewart BECKETT.

The next step is to pass a Duan examination to prove your understanding of wushu techniques. After passing the exam (it can be either taolu or sanda), you shall be registered as a Duan degree holder and allowed to work as trainee or assistant judge during an official EWUF competition. After the evaluation of your work, you shall be awarded a «C» degree EWUF judge title.

After 2 years you can apply to become a «B» degree judge. To do this you should pass your 2d degree Duan examination.

An «A» degree is awarded to judges having at least a 3d Duan degree and have worked as «B» degree judge for at least 3 years.

Only «A» degree judges can be appointed to work as head judges and chief judges during EWUF official events.

A Head judge is a judge which is responsible for overall competition management.

A Chief judge is a judge which is responsible for managing the ongoing event (i. e. taolu event or sanda event).