Återstartsstöd nr 2 klart

Publicerad Publicerad i Aktuellt, Just nu

Förbundet har blivit beviljade 590 000 kr i återstartsstöd nr 2 från RF. Det är fantastisk mycket pengar för vårt förbund, och vi i styrelsen är jätteglada över att kunna rivstarta året med att genomföra massor med nya aktiviteter framöver! Pengarna är sökta och beviljade för aktiviteter inom fyra områden under 2022: Riksläger (höst 2022), […]

Planering 2022

Publicerad Publicerad i Aktuellt, Just nu, Landslaget, SM

Det råder fortfarande stor osäkerhet gällande smittspridningen av Corona. Det gör även planeringen osäker under de närmaste sex månaderna. Med det sagt måste vi ändå fortsätta planera förbundets aktiviteter så gott det går, men med den brasklappen att vissa aktiviteter kan ändras eller ställas in. Vi återkommer med löpande uppdateringar! Kalenderplanering våren 2022 16 mars, […]

Lägesrapport 25 mars

Publicerad Publicerad i Aktuellt, Just nu, Ledning, Nyhetsbrev

Corona påverkar alla2020 var ett tufft år – minst sagt – och svårigheterna med corona fortsätter nu tyvärr in i 2021. De allra flesta klubbar har känt av problemen. Alla har drabbats på olika sätt, vissa har fått stänga ner träningen helt, vissa har tränat till stor del ute, och andra har fortsatt inne, men […]

Information om SM

Publicerad Publicerad i Aktuellt, Just nu, SM, Tävling

För att genomföra ett SM krävs en god framhållning för både arrangörer och deltagare. Styrelsen har diskuterat möjligheterna att arrangera SM före sommaren och kommit fram till att detta förnärvarande inte är möjligt på grund av osäkerheten med corona. Det återstår då två alternativ: att hålla ett SM under hösten 2021, eller inte ha ett […]

Riktlinjer för träning – gäller från 16 december

Publicerad Publicerad i Aktuellt, Just nu

Här finns en sammanställning gjorda av SB&K av de aktuella allmänna råd som gäller idrottsrörelsen och träning.Tänk även på att det kan tillkomma olika regionala föreskrifter, som t e x kommunala regler om stängda idrottsanläggningar med mera som kan påverka er träning framöver. Generellt gäller ett eget ansvar både gällande att informera er själva om […]