Årsmöte 9 mars

Förbundsstämman i Svenska Kung fu & Wushuförbundet kommer hållas den 9 mars i digital form, liksom föregående år. Alla SB&Ks underförbund kommer att ha digitala stämmor även i år på grund av corona.

Tid: kl 19
Digital plattform: Easymeet (samma som föregående år)

Årsmöteshandlingar görs tillgängliga innan mötet.

För frågor och förslag maila på
info@swedenwushu.se

Riktlinjer för träning – gäller från 16 december

Här finns en sammanställning gjorda av SB&K av de aktuella allmänna råd som gäller idrottsrörelsen och träning.
Tänk även på att det kan tillkomma olika regionala föreskrifter, som t e x kommunala regler om stängda idrottsanläggningar med mera som kan påverka er träning framöver.
Generellt gäller ett eget ansvar både gällande att informera er själva om det aktuella läget, och tolkningen om vad detta innebär för just eran förening när det gäller er träning.

SB&K: Riktlinjer för träning – gäller från 16 december 2020
Folkhälsomyndigheten har meddelat att följande föreskrifter och nationella allmänna råd som gäller i hela landet från den 14 december. Vissa av råden gäller specifikt för idrottsrörelsen och innebär att personer födda 2004 eller tidigare kan träna på ett sätt som minimerar risken för smitta om de:

 • håller avstånd till varandra,
 • inte delar utrustning med varandra,
 • när det är möjligt genomför aktiviteten utomhus,
 • undviker gemensamma omklädningsrum,
 • reser till och från aktiviteten individuellt
 • utför aktiviteten i mindre grupper (enligt information från RF den 9/12 så är det normerande med 8 personer)

  Personer som är födda 2004 eller tidigare bör förutom ovanstående även avstå från att delta i läger, matcher, cuper och tävlingar. Liksom tidigare får personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott träna och tävla. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna nationella råd som gäller från den 14 december får barn födda 2005 och senare fortsatt träna och även delta i enstaka matcher och tävlingar.
  Folkhälsomyndighetens nya nationella allmänna råd gäller från den 14 december och ersätter samtliga tidigare lokala allmänna råd. Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd i sin helhet finner ni här:
  https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/5da13979cd774f33ae44527f442221bd/andringforeskrifter-allmanna-rad-hslf-fs-2020-12-gallerfrom-2020-12-14.pdf

  Enligt de nya nationella råden bör personer födda 2004 och tidigare när det är möjligt träna utomhus.
  Vad innebär det?
  Folkhälsomyndigheten avråder inte från all inomhusverksamhet. Verksamhet som bara kan bedrivas inomhus kan göra det, men då krävs extra försiktighet eftersom smitta sprids lättare inomhus. Det blir alltså ännu viktigare att hålla avstånd till varandra, dela upp sig i mindre grupper, undvika moment med nära kontakt och i övrigt följa de allmänna råden som riktas till enskilda när man är inomhus.
  Verksamheter som har möjlighet att ha hela eller delar av sin verksamhet utomhus, exempelvis träningar, bör därför välja det alternativet. Man kan också alternera grupper inomhus/utomhus.
  Vad innebär det för SB&K:s föreningar?
  Om ni ska genomföra träningar ställer det stora krav på er som förening och på era medlemmar, alla måste ta personligt ansvar och fokus måste vara att hålla smittspridningen nere.
 • Om möjligt, bedriv träning utomhus
 • Tänk till på vilka övningar ni använder, håll avstånd till varandra
 • Byt om hemma
 • Dela inte utrustning med varandra
 • Res till träningen individuellt
 • Utför träning i mindre grupper (åtta personer är normerande)
 • Träna med samma person hela passet

  SB&K:s samlade information med anledning av coronapandemin finns här:
  https://www.budokampsport.se/2020/03/12/idrott-och-coronavirus-covid-19/

  Vid frågor kontakta info@budokampsport.se

SM 2021 uppskjutet

Just nu ser det tyvärr omöjligt ut att genomföra Svenska Mästerskapen i Wushu den 27e februari som planerat. Enligt myndigheterna kommer troligtvis inte tävlingar vara varken möjliga eller tillåtna att genomföra vid den tidpunkten. Även om de skulle vara det, börjar tiden rinna ut vad gäller förberedelser, med alltför stor osäkerhet för såväl tävlande som arrangörer. Därför har styrelsen tagit beslut att senarelägga SM, i första hand till senare under våren, i andra hand till hösten.

Vi ber att få återkomma med besked så snart det är möjligt

Styrelsen

Stockholm Sanda cup och Riksläger i taolu den 12 december inställda

På grund av det rådande läget med Covid-19 kommer Stockholms Sanda Cup och rikslägret i Taolu den 12 december ställas in.

Just nu finns ingen ljusning i sikte gällande smittläget, som fortsätter öka i regionen, och vi följer de rådande rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Vårt råd till våra medlemmar är att ni noga följer era regionala föreskrifter och rekommendationer, och tänker igenom er träning och samlingar för att undvika risker gällande smittan, som just nu snabbt ökar i hela landet.

Riksläger i taolu 12 december

Den 12 december genomför vi ett riksläger i taolu. Det är ett öppet och brett inspirationsläger där alla är välkomna att vara med. Vi kommer ha ett viss tävlingsfokus för de som är intresserade av det, men också andra moment där alla kan delta!
Vi planerar att ha flera instruktörer på plats, och beroende på deltagande kommer vi planera innehåll efter det.
Liksom tidigare är det obligatoriskt för landslagsmedlemmar.

Tid: kl 13-19 den 12 december
Plats: Eriksdalshallen, Stockholm

Lägret är kostnadsfritt.
Föranmälan görs till landslagschef Matthias Sandström på mathiassand77@gmail.com

Välkomna att träffas och träna tillsammans!

(Rikslägret kommer genomföras i egen hall, bredvid den stora hallen med läktare, men i samma byggnad. I den större kommer samtidigt Stockholm Sanda Cup genomföras, samt SM i Allstyle och Allstyle Future. Förnärvarande råder restriktioner om max 300 i publik.
Aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kommer att följas.)

Tävlingar och träningsläger under hösten 2020

Då coronan fortfarande håller på och spökar i bakgrunden nu under hösten, påverkas all vår verksamhet fortfarande. De flesta klubbar verkar dock ha kommit igång med träningen igen någorlunda normalt, vilket är glädjande. Vad som fortfarande är ett problem gäller framförallt större tävlingar och sammankomster. Se vidare SB&Ks hemsida för aktuella restriktioner.

Stockholmsmässan har beslutat att ställa in Kampsportsfestivalen 4-6 december, då man bedömmer att det inte kommer lättnader av relevanta restriktioner i tid. Det innebär att även Nordiska öppna mästerskapen i Wushu den 4-6 december ställs in.
Däremot planeras det en Stockholm Sanda Cup-tävling den 12 december, samt ett motsvarande riksläger i taolu runt samma tid. Vi ber att få återkomma om detta.

Först ut nu i höst är Westerås Open Sanda Cup den 26 september. Den genomförs utifrån rådande restriktioner på max 50 besökare.

.

.

AKTIVITETSKALENDER 20/21, 6 månader

26 september – Westerås Open Sanda Cup. Västerås Arena.
Anmälan: https://smoothcomp.com/sv/event/4001
Info & frågor: luciano@kungfu.nu, O705/65 35 88

12 december – Riksläger i taolu. Inspiration och utvecklingsläger med flera instruktörer och stilar. Stockholm.
Anmälan & frågor:
Kim Gibson, gibson@wushunorway.com
Matthias Sandström, mathiassand77@gmail.com

12 december – Stockholm Sanda Cup
Eriksdalshallen, Stockholm
Anmälan: https://smoothcomp.com/sv/event/4040
Info & frågor: info@swi.se

27 februari (2021) – Svenska Mästerskapen i Wushu
Eriksdalshallen, Stockholm