SM och planering inför våren

Aktuellt

Uppdaterad 220114 Eftersom Corona-smittan nu återigen kommit tillbaka i större omfattning är det osäkert om SM går att genomföra den 5 mars som tänkt. De aktuella restriktionerna som inte tillåter tävling i större omfattning gäller till och med den 31 januari, men kan uppdateras när som helst. Därefter är det stor risk för att nya […]

Läs mer >

Förbundsstämma digitalt den 16 mars

Aktuellt

Årsstämman i förbundet kommer hållas digitalt onsdag den 16 mars kl 18-19.30 och arrangeras liksom tidigare av huvudförbundet SB&K. Välkomna att skicka in motioner gällande verksamheten på info@swedenwushu.se Nomineringar på styrelseledamöter skickas till ordförande i valberedningen Tord Nilsson på tord.nilsson@nwf.seEnligt RFs riktlinjer ska styrelsen innehålla en jämn fördelning mellan män och kvinnor.Förnärvarande är en suppleantpost […]

Läs mer >

Arrangör av SM sökes!

Aktuellt

Årets SM 2021 blev ju inställt på grund av pandemin, men nu tar vi nya tag! Vi söker en arrangör av SM 2022. Enligt vår tävlingskalender ska det ligga nånstans mellan 15 februari och 15 mars, optimalt runt 1 mars. Det finns resurser från förbundets sida i form av ekonomiskt arrangörsstöd, utrustning(allt finns att låna), […]

Läs mer >