Styrelsen / members of the board

Enligt årsmöte 16 mars 2022/ elected on annual meeting on March 16, 2022

Ordförande / President:                     Peder Finnsiö      peder@swedenwushu.se
Sekreterare / Secretary general:        Ulrika Blom          info@swedenwushu.se 
Kassör / treasurer:                              Shauna Mae Adams       
Vice ordförande / Vice president:      Luciano Macri
Ledamot / Member of the board:       Mikael Pettersson
Ledamot / Member of the board:       Li Min Hua
Ledamot  /Member of the board:       Anwar Dekhani

Suppleant: Allyson Way Wanselius

Styrelsen nås på styrelse@swedenwushu.se

General questions: info@swedenwushu.se

Valberedning: Tord Nilsson

Övriga kontaktuppgifter finns här!