Styrelsen / members of the board

Ordförande / President:                     Peder Finnsiö      peder@swedenwushu.se
Sekreterare / Secretary general:        Ulrika Blom          info@swedenwushu.se 
Kassör / Treasurer:                            Shauna Mae Adams       
Vice ordförande / Vice president:
      Luciano Macri
Ledamot / Member of the board:       Mikael Pettersson
Ledamot / Member of the board:       Li Min Hua
Ledamot  /Member of the board:       Anwar Dehkani

Suppleant / alternate:  Allyson Way Wanselius
Suppleant / alternate:  Mikael Saeedghaderi

Technical committee: Michael Sjölin michael.sjolin@wuzuquan.eu
Head judges sanda: Michael Sjölin and Anwar Dehkani
Head judge Taolu: Li Min Hua

Styrelsen /the Board: styrelse@swedenwushu.se

General questions: info@swedenwushu.se

Valberedning: Tord Nilsson

Övriga kontaktuppgifter finns här!