Sidan uppdaterades senast måndag, mars 25, 2019 08:44

Styrelsen / members of the board

Enligt årsmöte 23 mars 2019 / elected on annual meeting March 23, 2019

Ordförande / President:                       Peder Finnsiö          peder@svenskwushu.se
Sekreterare / Secretary general:        Ulrika Blom              sekreterare@svenskwushu.se
Kassör / treasurer:                                 Zana Rahimi            kassor@svenskwushu.se
Vice ordförande / Vice president:         Luciano Macri

Ledamot / Member of the board:       Viktor Nordgren
Ledamot / Member of the board:       Li Min Hua
Ledamot  /Member of the board:       Anwar Dekhani

Suppleant:     Jakob Isaksson
Suppleant:     Shauna Adams

Epost-adresser till alla personligen är [förnamn]@svenskwushu.se
Hela styrelsen nås på styrelse@svenskwushu.se

All members are personally reached on [name]@svenskwushu.se
The whole board is reached on styrelse@svenskwushu.se

Övriga kontaktuppgifter finns här!