Regler i Sanda/Sanshou

2018-10-26 – Aktuella regler i Wushu Sanda (tidigare kallat Wushu Sanshou)
För en sammanfattning av vad uppdateringen innebär se längre ner på sidan

Villkor för tävlan i olika klasser i Sanda

Krav för att delta som Senior (18-40 år) i A-Klass: 
Har placerat sig 1-3 i rankingmästerskap, Sanda Cup eller annan kvalificerande tävling – Dispens kan ges till andra, som te x Svenska Mästare från andra kampsportsförbund, eller andra som bedöms tillräckligt kvalificerade efter en individuell bedömning. – Utövare skall kunna dokumentera sina vinster och status. Har man tävlat i A-klass kan man inte tävla i någon lägre nivå.

Krav för att delta som Senior (18-40 år) B-Klass: Minst 2 Års träning och sparringvana med inriktning kampsport.

Krav för att delta som Junior (16-17 år) – endast B-klass: Minst 2 Års träning och sparringvana med inriktning på kampsport.
OBS! Obligatorisk tävlingslicens för Seniorer/Juniorer utfärdat av SB&K

Krav för att delta som Ungdom (14-15 år) endast B-klass, ej tekniker mot huvud, och därför ej krav på tävlingslicens: Minst 2 Års träning och sparringvana med inriktning kampsport.  
För regelfrågor i sanda/sanshou kontakta info@svenskwushu.se


SAMMANFATTNING
De nya tävlingsreglerna för Wushu Sanda 2018

Ändringar från föregående regler till de nya

Målsättningen med uppdateringen har varit att förenkla texten och innehållet, att enbart ta med detaljer som är väsentliga för att beskriva och förstå reglerna, poängbedömningen och de tävlandes säkerhet vid tävling. Inget väsentligt har alltså ändrats i själva det praktiska innehållet som påverkar utövaren eller tillämpningen av reglerna sedan den tidigare versionen.

Wushu-Sanda är det namn som används internationellt idag för idrotten och regelsystemet, tidigare benämnt Wushu-Sanshou. Reglerna är fortfarande baserade på de internationella reglerna inom Wushu-Sanshou liksom tidigare, och inget väsentligt är ändrat i vare sig poängbedömningen eller tekniker.

De väsentliga skillnaderna mot de tidigare reglerna är följande:

 1. Nästan alla av de tidigare instruktiva delarna, exempelvis domarinstruktioner, information om tävlingsstrukturer med mera som finns i de internationella reglerna, och tidigare de svenska, har tagits bort. Förbundet kommer att bestämma dem för varje tävling, och de ska även kunna uppdateras vid behov, utan att hela regelverket måste skrivas om.
  Exempel: definitioner av sk Round robin, hur en cupstruktur ser ut, rankingpoäng, hur en domare ska peka och säga vid vissa poäng och liknande.
  Förbundet kommer istället att ha ett kompletterande dokument för allt som är aktuellt och nödvändigt för tävlingar rent praktiskt som inte står med här, som bland annat instruktioner för domare vad gäller teckengivning, organisationen av tävlingar, regler för lägre åldersklasser med mera.
 2. De åldersklasser detta regelverk behandlar är endast 16–40 år, till skillnad från tidigare. Det är endast där (alltså för tävling där tekniker mot huvud är tillåtet) som det behövs regler godkända av kampsportdelegationen. I lägre åldersklasser är tekniker mot huvudet inte tillåtet, och då regleras dessa tävlingsregler direkt av förbundet.
  Exempel: för lägre åldersklasser upp till 15 år är alla tekniker mot huvudet förbjudna.
 3. Tidigare var matchytan definierad till 8 x 8 meter och en 80 cm hög plattform med tjocka dämpmattor runt om.
  Nu finns det i nya reglerna möjlighet att även ha tävling på marken på mattor, med storleken 8 x 8 meter, samt även 6 x 6 meter. Det sistnämnda måttet är till för mindre tävlingar på klubbar, där ytorna inte räcker till. Det bedöms inte påverka säkerheten eller ha annan negativ inverkan vid en tävling.
 4. Handskarnas storlek har ändrats till 10 oz generellt istället för som tidigare för lägre viktklasser 8 oz.
 5. I A-klass får nu endast vristskydd användas, ej benskydd, i harmoni med de internationella reglerna. I B-klass gäller fortfarande benskydd för alla.
 6. Tidigare krävdes full läkarkontroll med EEG och EKG så snart det var internationellt deltagande vid A-klass. Det är nu ändrat till läkarundersökning på plats innan tävling.
  Det bedöms som orealistiskt att så snart en utländsk medborgare är med på en tävling att alla då ska ha en full läkarundersökning enligt ovan.
 7. Tidigare krävdes fem poängdomare. Nu kan man använda tre eller fem poängdomare, beroende på tävlingens kvalité.
 8. Definitionerna av A-klass med fullkontakt, och B-klass med lättkontakt har uppdaterats och gjorts tydligare. Det väsentliga innehållet med dess betydelse är dock detsamma.
 9. För juniorer har alla tekniker nu tillåtits, men endast med lättkontakt i B-klass, som alltid gäller för juniorer 16 -17 år. Tidigare var vissa tekniker borttagna för juniorer, som spinning back-fist och rundspark/wheelkick. Det har bedömts som om graden av kontakt är det väsentliga, inte vilken teknik det rör sig om.