Medlemskap

Varför vara medlem?

Vi välkomnar alla utövare av kinesisk kampkonst i dess breda bemärkelse.
Det betyder att alla verksamma med såväl traditionellt utövande av qigong och taichi, traditionell kung fu som samtida wushu, med både sanda/sanshou och taolu är välkomna!

Som medlem i Svenska Kung fu och Wushuförbundet får du en rad fördelar både som förening och individuell utövare av wushu!

Medlemskapet ger bland annat:

 • Skadeförsäkring för alla utövare i föreningen.
 • Delta i tävlingar sanktionerade av Svenska Budo & Kampsportsförbundet.
 • Delta i SM och RM.
 • Vara med i uttagningar till landslaget.
 • Subventionerade hyror av idrottsanläggningar och samlingslokaler.
 • Man får tillgång till den gemensamma utbildningen inom SB&K med såväl gemensamma inslag som aktiviteter som är specialutformade för de enskilda arterna.
 • Ansöka om stipendier och bidrag, te x LOK-stöd, idrotslyftet med flera.
 • Man får tillgång till SB&K:s kansli med tre heltidsanställda personer som kan ge stöd och råd till föreningarna. Kansliet har även tillgång till RF:s kansli med expertis inom ekonomi, juridik, utbildning m.m.
 • Framstående utövare inom SB&K kan få olika utmärkelser, bland annat förtjänsttecken och Stora grabbars märke. Varje år delas ett stipendium på 10.000 kr. ut till Årets idrottsprestation
 • Möjlighet att påverka utvecklingen av wushu i Sverige.
 • Låna material och utrustning.
 • Tillgång till ett brett kontaktnät av andra wushufantaster i hela landet!

Är ni intresserad av medlemsskap eller har ni ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta oss på info@svenskwushu.se

Ansökan sker via SB&K, läs mer här!

Om ni redan är medlem i SB&K genom annat underförbund, men vill vara med i Wushu & Kungfuförbundet också, kontakta SB&K för att veta mer om hur det går till.