Regler i Tuishou – Pushing hands

Denna uppsättning regler har tagits fram som ett första steg för att introducera Tuishou, även kallat Taiji Pushing Hands, som en tävlingsform för Svenska Kung Fu & Wushu förbundet. Den första tävlingen som reglerna kommer att tillämpas i är i Nordiska Öppna Wushu Mästerskapen den 1 december 2018.

Reglerna är för närvarande på engelska.

SWKF_RULES_Tuishou_PushingHands_181023 (pdf)