Regler i Tuishou – Pushing hands

Svenska Kung fu & Wushuförbundets tävlingsregler för Tuishou, även kallat Taiji Pushing Hands.

Reglerna är för närvarande på engelska.

Swedish regulations for Tuishou-Pushing hands:

SWKF_RULES_Tuishou_PushingHandsV2_231125