Organisation

Förbundets organisation

Svenska Kung fu & Wushuförbundet är ett underförbund till Svenska Budo & Kampsportsförbundet, som i sin tur är medlem i RF – Riksidrottsförbundet.

Svenska Kung fu & Wushuförbundet är det officiella förbundet för idrotten Wushu i Sverige, erkänt av Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), och arrangerar Svenska Mästerskapen i Wushu.

Internationellt är förbundet medlemmar i Europeiska Wushu Förbundet (EWUF), och Internationella Wushuförbundet (IWUF), och har rätt att delta i de officiella EM och VM dom arrangerar.

Organisation
Svenska Kung fu & Wushuförbundets officiella organisationstillhörigheter