Om förbundet

Svenska Kung fu och Wushuförbundet

Svenska Kung fu och Wushuförbundet bildades som ett eget förbund (underförbund) till Svenska Budo och Kampsportsförbundet år 2009.

Underförbundets styrelse har till uppgift att administrera och utveckla Wushu i Sverige, men också i världen som en naturlig samarbetspartner i den internationella gemenskapen. Styrelsen väljs på förbundets årsmöte som hålls i mitten av mars månad, där representanter från samtliga medlemsföreningar aktivt kan delta i diskussioner och beslut.

Svenska Kung fu och Wushuförbundet är medlem i EWUF – Europeiska wushuförbundet och IWUF – Internationella wushuförbundet, de två officiella och största förbunden för Wushu i världen.
Dessa förbund arrangerar europamästerskapen respektive världsmästerskapen i Wushu.

 

Förbundets historia

Kinesisk kampkonst har funnits i Sverige i många år, men i organiserad form under Budo- och Kampsportsförbundets paraply först sedan 1999 då ett antal föreningar ansökte om medlemskap och rätten att anordna de officiella svenska mästerskapen. Syftet var bland annat att låta så många föreningar och stilar som möjligt vara med och påverka och representera, istället för att låta endast en stilorganisation få välja vad som skulle utgöra svensk wushu. Medlemskap i förbundet skedde via bildandet av en kommitté i Karatesektionen.

Ett arbete påbörjades för att samla så många medlemsföreningar under en och samma flagga som behövdes för få bilda en egen sektion. Redan under verksamhetsåret 2001 beslöt Karatesektionens styrelse att Wushukommittén skulle arbeta som egen sektion för att underlätta för det kommande sektionsbildandet. Det dröjde dock till förbundsstämman i mars 2003 innan detta skulle ske.

2009 ombildades sektionen till eget förbund. För att markera att förbundet gick in i en ny tid, antogs namnet Svenska Förbundet för Kinesisk Kampkonst. Detta namn ändrades senare 2012 till Svenska Kung fu- och Wushuförbundet som är det nuvarande.

Tanken är att alla utövare av wushu, traditionell som modern, och oavsett om man är motionsutövare, idrottare på elitnivå eller tillhör en stil som inte bedriver någon tävlingsverksamhet, ska kunna känna sig som en del i den svenska wushufamiljen.
Läs mer om att vara medlem i förbundet här.