Taolu

Taolu (套路; pinyin: tào lù) är en form av wushu. I taolu tävlar man i att utföra former, det vill säga rörelsemönster och sekvenser som har sitt ursprung i kinesisk kampkonst, och som förkroppsligar den filosofiska innebörden av attack och försvar. Oftast består taolu både av standardiserade former och sådana som de tävlande har utvecklat själva. Utförandet betygsätts av domare utifrån Internationella Wushu Förbundets (IWUFs) regler.
Formerna kan variera i olika tävlingar, men brukar omfatta de flesta grundläggande rörelser i kinesisk kampkonst (sparkar, slag, hopp, svep och kast), så väl som mer avancerade tekniker från specifika traditioner av kung fu.

Taolu kan även bestå av parformer – en sorts koreograferad sparring, med eller utan vapen – eller av hela grupper av atleter som uppvisar synkroniserade tekniker.
Taolu brukar ses som kompletterande till sanda, den andra delen av wushu.

 

 

 

Taolu-tävlingar delas i Sverige in i internationell standard och öppna klasser.

Internationell standard delas i sin tur in i 10 grenar: ChangQuan, NanQuan, TaiJiQuan, DaoShu, JianShu, GunShu, QiangShu, NanDao, NanGun och TaiJiJian. I de grenarna tävlar man med de standardiserade tävlings rutinerna.

 

En internationell standardrutin, ChangQuan:

 

 

I de öppna klasserna: Samtida wushu, intern wushu, traditionell nordlig wushu och traditionell sydlig wushu (samtliga både hand och vapenform) tävlar man med traditionella former eller egenkomponerade tävlings rutiner.

 

Ett exempel på traditionell nordlig stil, örn-boxning: