Utbildningar


Riksläger på Bosön 2021

Förbundet anordnar regelbundet utbildningar i olika former.

Domarutbildningar i digital form finns på swewuf.se
Dessa kurser är breda och passar alla som är intresserade av att sätta sig in i regler för tävling och hur tävlingar går till. Vi rekommenderar även alla tävlingsintresserade utövare och instruktörer att gå igenom de första allmänna stegen för att få en överblick i hur tävlingar fungerar.
När man gjort dessa kan man gå vidare till praktik på tävlingar för att bli ordinarie domare.

Riksläger arrangeras generellt två gånger per år, en gång på hösten och en gång på våren, och är öppna för alla medlemmar. Ett utmärkt tillfälle att få inspiration och lära sig mer på olika plan; som utövare, instruktör eller domare. I regel är de inriktade på tävling, men innehåller mer än så!

Vi arrangerar även instruktörskurser som kan fås skräddarsydda för just er förening, antingen på plats hos er eller vid vissa planerade tidpunkter. Förnärvarande kan i erbjuda kurser i sanda, taolu och push hands.

Kontakta oss på förbundet för mer information på info@swedenwushu.se

SB&K arrangerar också mer generella idrottsinriktade instruktörsutbildningar. Se deras hemsida för mer information om dessa. Det finns även möjligheter att söka bidrag genom SB&K för utbildningar.

Även RFs distrikt anordnar utbildningar, se vidare er lokala RF-distriktsförbund.