Uttagningskriterier till landslaget

Senast uppdaterat 23-01-22


Sanda och Taolu – uttagningen till landslaget sker i två steg

Det första innebär att man blir uttagen utifrån en bra placering i en kvalificerande tävling, i första hand SM eller Internationell tävling. Kriterierna på en kvalificerande tävling är att det ska finas en professionell domarbedömning, samt att klassen man deltar i har tillräckligt många deltagare i samma viktklass/form för att jämförelsen med övriga tävlanden ska bli korrekt. Efter avstämning med landslagsledningen är man då i regel kvalificerad till det utökade landslaget.

Därefter kan man delta i landslagets aktiviteter, i första hand rikslägren som fungerar som samlingar för landslaget. Man kan även tävla med landslaget och representera Sverige på Internationella tävlingar.

Bedömningen görs sen löpande under året fram till nästkommande större mästerskap, i första hand EM och VM. Den slutliga uttagningen inför respektive mästerskap görs utifrån en sammantagen bedömning, som sker enligt kriterierna nedan som utgångspunkt:

1. SM-vinst (med minst 3 deltagare per gren).

2. Övriga meriter.

3. Deltagande på Riksläger med sin specialgren för bedömning, genomförda fystester och andra obligatoriska förbundsaktiviteter. Förnärvarande har vi två Riksläger per år.

4. Deltagit i minst två stycken internationella tävlingar de senast 12 månaderna.

5. Wild card (för utövare med stor utvecklingspotential, mycket bra allmän nivå, eller medaljchans – bedömning görs av landslagskommittén).

6. Visat eget intresse och engagemang genom att själv hålla sig informerad, och accepterat landslagsledningens upplägg och instruktioner. Se även förhållningsregler landslag.

 

Fyskrav och övriga krav för landslagsutövare i Taolu

Alla krav är obligatoriska för tävlande i VM, för tävlande i EM kan ett av kraven utebli.
En förutsättning för att vara med i Taolu-landslaget på internationella tävlingar är att kunna delta i minst två tävlingsgrenar.
Se även Taolu för tävling för aktuella tävlingsformer.

 

Fyskrav för landslagsutövare i sanda

Kommer inom kort

Kontakt

För frågor i respektive gren frågor kontakta
Taolu – Kim Gibson, gibson@wu7.no, eller Nicklas Sigurdh, nicklas.sigurdh@gmail.com 
Sanda – Luciano Macri, luciano@kungfu.nu


Landslagskommittén, den 22 januari 2023