Förbundets Riksläger

Våra riksläger är träningsläger öppna för alla medlemmar i förbundet. Det kan vara läger i en eller flera grenar beroende på hur och var det arrangeras. Oftast har dom en tävlingsinriktning där vi går igenom allt som har med tävling att göra. Ibland görs även domarutbildningar i samband med lägren. Vanligtvis är någon eller några av våra landslagsledare/coacher och domare med som instruktörer eller medhjälpare. Ibland har vi gästinstruktörer. Varje läger har sin karaktär.

Förkunskaper krävs: i te x sanda ska man ha kört sparring minst en termin, och i taolu ska man behärska minst en form. För alla deltagare gäller en ambition att tävla, men man behöver inte ha tävlat innan.
Man kan även delta som klubbledare/instruktör för att uppdatera sig på det senaste i teknik- och regelväg.

Rikslägren fungerar också som landslagssamlingar, och är meriterande för uttagning till landslaget. Det betyder konkret att om du deltar på läger är det något som tas i beaktande vid uttagning. För uttagna landslagsmedlemmar är det i princip obligatoriskt att medverka.

Vill ni ha ett riksläger till er klubb eller del av landet? Tveka inte att kontakta oss. Under 2022 har vi resurser avsatta för detta, och ni kan alltså få ett kostnadsfritt läger till just er klubb!

För aktuella riksläger se vår kalender i gula spalten till höger på sidan.
För alla frågor gällande riksläger kontakta oss i förbundet på info@swedenwushu.se