Förbundets Riksläger

Våra riksläger är träningsläger öppna för alla medlemmar i förbundet. Det kan vara läger i en eller flera grenar beroende på hur och var det arrangeras. Oftast har dom en tävlingsinriktning där vi går igenom allt som har med tävling att göra. Ibland görs även domarutbildningar i samband med lägren. Vanligtvis är någon eller några av våra landslagsledare/coacher och domare med som instruktörer eller medhjälpare. Ibland har vi gästinstruktörer. Varje läger har sin karaktär.

Förkunskaper krävs: i te x sanda ska man ha kört sparring minst en termin, och i taolu ska man behärska minst en form. För alla deltagare gäller en ambition att tävla, men man behöver inte ha tävlat innan.
Man kan även delta som klubbledare/instruktör för att uppdatera sig på det senaste i teknik- och regelväg.

Rikslägren fungerar också som landslagssamlingar, och är meriterande för uttagning till landslaget. Det betyder konkret att om du deltar på läger är det något som tas i beaktande vid uttagning. För uttagna landslagsmedlemmar är det i princip obligatoriskt att medverka.

Vill ni ha ett riksläger till er klubb eller del av landet? Tveka inte att kontakta oss.

För aktuella riksläger se vår kalender i gula spalten till höger på sidan.
För alla frågor gällande riksläger kontakta oss i förbundet på info@swedenwushu.se