Landslagsorganisationen

Landslagsorganisationen 2021

Taolu
Ansvarig Taolu: Mikael Pettersson
Coacher: Kim Gibson, gibson@wushunorway.com & Nicklas Sigurdh, nicklas.sigurdh@gmail.com
Assisterande coacher: Jakob Isaksson och Xing Yongtao

Sanda
Landslagschef: Luciano Macri  luciano@kungfu.nu
Coacher: Gunnar Malm och Chen Zhong Bang

För aktuellt landslag se här
För generella frågor når ni alla på adressen landslaget@svenskwushu.se

 


Landslagsorganisationen består av Landslagschef, landslagscoach(er), assisterande coacher/tränare och landslaget. I landslaget ingår en A-trupp, en B-trupp och ett juniorlandslag. Samtliga tränar tillsammans men vad som särskiljer trupperna är vilken nivå deltagarna ligger på, aktuella uttagskriterier samt på vilken internationell nivå de tävlar.

Landslaget drivs av en landslagscoach, en landslagschef, och assisterande coacher.

Landslagscoach: Är den som ansvarar för träningen under samlingarna och uttagningen av landslaget. Coachen har en avgörande roll vid matchning, uttagning till tävlingar, och är den som coachar under tävlingar.
Assisterande coacher bistår huvudcoachen med samma uppgifter, och dom fungerar tillsammans som ett team.

Landslagschef: Har det administrativa ansvaret för all träning- och tävlingsverksamhet med kallelser till landslagsträning, tävlingsansökningar, bokningar av resor, licenshantering, rapportering med mera. Landslagschef sköter all praktisk planering tillsammans med landslagscoach, inklusive uttagningen av slutligt landslag.