WKFE – nya Europeiska Wushuförbundet klart

Den 26 juni hölls den konstituerande kongressen för det nya Europeiska Wushuförbundet, som nu heter
Wushu Kung fu Federation of Europe – WKFE. Det var 39 länder representerade på stämman. Efter en mycket jämn omröstning valdes tillslut Patrick van Campenhout till ny ordförande med minsta möjliga marginal.
Ytterligare 14 st i styrelsen (board of directors) valdes, varav jag, som även valdes till kassör(Treasurer).