SM 2021 ställs in

Aktuellt

Som tidigare aviserats, skulle ursprungligen Svenska mästerskapen i Wushu hållits den 27 februari i år. Därefter har det skjutits på grund av situationen med coronan, i förhoppningen att det skulle gå att genomföra under våren. När även det visat sig vara omöjligt, har vi undersökt möjligheterna att genomföra ett SM under hösten. Styrelsen har nu […]

Läs mer >

EWUF utesluts från IWUF tillsvidare

Aktuellt

European Wushu And Kungfu Federation (EWUF) stängs tillsvidare av som Europas officiella organ för wushu. Det har länge pågått stridigheter inom och utanför EWUF, och funnits många oklarheter i EWUFs agerande och verksamhet. Nu har IWUFs etiska kommitté granskat EWUF och stängt av dom tillsvidare i avvaktan på en full utredning. ”On 15th April 2021, […]

Läs mer >

Scandinavian e-Wushu Competition 30 maj

Aktuellt

Scandinavian e-Wushu Competition är en öppen internationell tävling i Wushu Taolu VAR & NÄR: 30 MAJ 2021 SISTA ANMÄLAN: 22 MAJ Anmälningsavgiften är 15 Euro. Ytterligare klasser kostar 5 Euro.Tävlingen är ett samarbete mellan Svenska Kung fu & Wushuförbundet och Norska Kampsportsförbundet För anmälan och full information se https://smoothcomp.com/en/event/4715För frågor: info@swedenwushu.se

Läs mer >

Lägesrapport 25 mars

Aktuellt

Corona påverkar alla2020 var ett tufft år – minst sagt – och svårigheterna med corona fortsätter nu tyvärr in i 2021. De allra flesta klubbar har känt av problemen. Alla har drabbats på olika sätt, vissa har fått stänga ner träningen helt, vissa har tränat till stor del ute, och andra har fortsatt inne, men […]

Läs mer >

Information om SM

Aktuellt

För att genomföra ett SM krävs en god framhållning för både arrangörer och deltagare. Styrelsen har diskuterat möjligheterna att arrangera SM före sommaren och kommit fram till att detta förnärvarande inte är möjligt på grund av osäkerheten med corona. Det återstår då två alternativ: att hålla ett SM under hösten 2021, eller inte ha ett […]

Läs mer >