Scandinavian e-Wushu Competition 30 maj

Aktuellt

Scandinavian e-Wushu Competition är en öppen internationell tävling i Wushu Taolu VAR & NÄR: 30 MAJ 2021 SISTA ANMÄLAN: 22 MAJ Anmälningsavgiften är 15 Euro. Ytterligare klasser kostar 5 Euro.Tävlingen är ett samarbete mellan Svenska Kung fu & Wushuförbundet och Norska Kampsportsförbundet För anmälan och full information se https://smoothcomp.com/en/event/4715För frågor: info@swedenwushu.se

Läs mer >

Lägesrapport 25 mars

Aktuellt

Corona påverkar alla2020 var ett tufft år – minst sagt – och svårigheterna med corona fortsätter nu tyvärr in i 2021. De allra flesta klubbar har känt av problemen. Alla har drabbats på olika sätt, vissa har fått stänga ner träningen helt, vissa har tränat till stor del ute, och andra har fortsatt inne, men […]

Läs mer >

Information om SM

Aktuellt

För att genomföra ett SM krävs en god framhållning för både arrangörer och deltagare. Styrelsen har diskuterat möjligheterna att arrangera SM före sommaren och kommit fram till att detta förnärvarande inte är möjligt på grund av osäkerheten med corona. Det återstår då två alternativ: att hålla ett SM under hösten 2021, eller inte ha ett […]

Läs mer >

Årsstämman klar

Aktuellt

Den 9 mars genomfördes förbundets årsstämma digitalt. På stämman valdes följande styrelse: Peder Finnsiö, ordförande – omvalShauna Adams, kassör – omvalUlrika Blom, sekreterare – omvalLuciano Macri, vice ordförande – omvalLi Min Hua, ledamot – omvalAnwar Dehkani – omvalMikael Petterson, ledamot – nyval (tidigare suppleant)Mathias Sandström, suppleant – nyval (tidigare ledamot)En suppleantpost är vakant. Till valberedningens […]

Läs mer >

Årsmöte 9 mars

Aktuellt

Förbundsstämman i Svenska Kung fu & Wushuförbundet kommer hållas den 9 mars i digital form, liksom föregående år. Alla SB&Ks underförbund kommer att ha digitala stämmor även i år på grund av corona. Det är viktigt att så många föreningar som möjligt finns representerade på mötet som en del av demokratin inom förbundet. Ta chansen […]

Läs mer >