Riksläger Wushu 13-14 maj

Förbundets stora tvådagarsläger är öppet för alla förbundets medlemmar, och inriktat på tävling i flera olika grenar i taolu(traditionell, samtida, taiji), sanda och push hands.

För att delta ska det finnas en ambition av att tävla och sätta sig in i tävling med aktuella regelverk, men det är inget krav att ha tävlat tidigare. Lägret är meriterande för uttagning till landslaget, och obligatoriskt för landslagsmedlemmar.
Lägret är även till för klubbinstruktörer som vill utveckla sina kunskaper, eller bara delta i vår klubbledarträff med seminarium och umgås i största allmänhet!
Även domarutbildning anordnas under lägret i både sanda och taolu.

Årsmöte den 25 mars

Förbundsstämman i Svenska Kung fu & Wushuförbundet kommer hållas lördagen den 25 mars kl 10.00 på World Trade Center i Stockholm, i samband med SB&Ks stämma som hålls kl 14.00

Fullmaktsgranskning sker innan mötet. Ombud ska ha påskriven fullmakt i original från föreningens firmatecknare.