WUSHU-SM 2020

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA MÄSTERSKAPEN I WUSHU 2020!

NÄR: 29 FEBRUARI 2020
VAR: ERIKSDALSHALLEN, STOCKHOLM
TID: KL 9

GRENAR: Taolu, Sanda och Tuishou (Push hands)

TAOLU

ÅLDERSKLASSER & TÄVLINGSKATEGORIER

– Senior SM (18+)
– Junior JSM (t o m 17 år)
– Ungdom (11-15 år)
– Barn (6–10 år, tjejer & killar)

Kategorier med för få tävlande slås ihop eller utgår
Om en kategori har färre än 4 tävlande kommer den att slås samman med den närmast möjliga kategorin, i förhållande till kön och ålder. Om en sammanslagning inte är möjlig kan den kategorin komma att utgå. För att SM-tecken ska kunna delas ut krävs minst fyra deltagare i en klass.
Tävlande kommer att bli informerade innan tävlingens början, vanligtvis efter registreringen är klar.

TÄVLINGSREGLER
Svenska Kung fu & Wushuförbundets regler för Wushu Taolu används i denna tävling. Reglerna är baserade på 2019 års regler och senaste praxis från IWUF (Internationella Wushuförbundet).
För deltagande i senior SM samt JSM krävs att man bott i Sverige (stadigvarande) minst 12 månader. Medlemskap i Svenska Kung fu & Wushuförbundet är inte nödvändigt för att delta.
Ungdom & Barn är öppna klasser.

TÄVLINGSAVGIFT
Tävlingsavgiften är 300 kr för den första kategorin. Om du vill tävla i flera kategorier i taolu kostar det 100 kr för varje kategori utöver det. Detta räknas automatiskt ut vid anmälan.
Ex 1 kategori = 300 kr. 2 kategorier 300 + 100 kr = 400 kr , 3 kategorier 300 + 100 +100 = 500 kr osv.


SANDA

TÄVLINGSKLASSER
– SM – Svenska mästerskapen – Senior (18 – 40 år). A-klass innebär fullkontakt och knock-out är tillåten. Tidigare tävlingserfarenhet är ett krav.
– JSM – Svenska mästerskapen Junior (16–17 år, B-klass regler gäller)

För deltagande i senior SM samt JSM krävs att man bott i Sverige (stadigvarande) minst 12 månader. Medlemsskap i Svenska Kung fu & Wushuförbundet är inte nödvändigt för att delta.

– B-klass – Sanda cup – Senior (18 -40 år)
B-klass innebär semi-kontakt och avsiktlig knock-out är ej tillåten. Alla övriga tekniker och poäng är samma som för A-klass.
B-klass – Sanda cup – Senior är öppen för alla och kräver ingen tidigare erfarenhet av tävling, däremot grundläggande erfarenhet av sparring, och minst 2 års träning inom sanda/sanshou, kickboxning, MMA, thaiboxning eller andra fullkontakt-sporter.
Klassen är också öppen för alla, även för utländska medborgare som inte är bosatta i Sverige, och kräver ingen tidigare erfarenhet av tävling. Ett krav är att man inte tävlat i A-klass tidigare eller på motsvarande nivå i annan kampsport.

Alla klasser kräver tävlingskort utfärdat av SB&K eller motsvarande organisation.
Svenska Kung fu & Wushuförbundets regler för Sanda finns här.

Tävlingsavgiften är 300 kr

– Ungdom Sanda Cup 14–15 – år B-klass, ej kontakt mot huvud
I ungdomsklassen är reglerna B-klass, och utan tekniker mot huvud. 


TUISHOU (Push Hands)

TÄVLINGSKLASSER
Senior (18-55 år) – Öppen tävling för alla Europeiska medborgare (Schengen). För utländska medborgare krävs uppvisande av försäkringsbevis för deltagande.
Klasser: Fixed step och Free moving step

Tävlingsavgiften är 300 kr för den första kategorin. Om du vill tävla i två kategorier kostar det 100 kr för nästa kategori utöver det. Detta räknas automatiskt ut vid anmälan.
Svenska Kung fu & Wushuförbundets regler för Tuishou finns här.

                  _____________________________________________________


TÄVLINGSREGLER
Finns på förbundets hemsida här!

ANMÄLAN & BETALNING
Anmälan till alla klasser sker i Smoothcomps tävlingssystem här.
Betalning sker med kort i systemet eller med Swish: 123 321 98 39
Betalningen ska vara arrangören tillhanda senast respektive sista-datum. Har man anmält sig inom ordinarie registreringsperiod men inte betalat i tid, tillkommer förseningsavgift!

ARRANGÖR & KONTAKTINFO
Tävlingen arrangeras av Stockholms Wushu & Kung fu IF.
För allmänna frågor om tävlingen, vänligen kontakta oss på info@swi.se
Arrangör: Peder Finnsiö
peder@swi.se
+46 70 6705181

Tävlingen är sanktionerad av, och genomförs på uppdrag av, Svenska Kung fu & Wushuförbundet.

Wushuåret som gått och 2020

Wushuåret 2019 har gått rasande fort! Förbundet har fortsatt sin satsning på nationella tävlingar, riksläger och utformning av tävlingsregler – allt för att skapa så bra förutsättningar för idrotten wushu som möjligt.

Ett välbesökt Nordic Open Wushu 2019

TÄVLINGAR

Svenska Mästerskapen i Wushu genomfördes den 2 mars i Eriksdalshallen, Stockholm.
Vi hade totalt cirka 80 deltagare fördelat på tre grenar i taolu, sanda och push hands.
Flest deltagare hade vi på den traditionella sidan i taolu, med ett par stora klasser, bland andra taji för damer och traditionell hand- och vapenform för herrar.

Michael Sjölin, domare i sanda, Nordic Open Wushu 2019

Westerås Sanda Cup genomfördes under tidig höst och samlade sanda-utövare från olika klubbar i landet.

Det andra Nordic Open Wushu Championships genomfördes i december på Kampsportsfestivalen. Det blev även i år en bred internationell tävling med 15 deltagande nationer. Mycket värdefullt för svensk wushu att vi får tillfälle att matchas och få inspiration internationellt även på hemmaplan och på alla nivåer. Att medverka på Kampsportsfestivalen ger också en bra och välbehövlig exponering av wushu som idrott mot en bred allmänhet.

Shauna Adams på Nordic Open Wushu 2019

Alla våra tävlingsarrangemang är alltid resultatet av ett nödvändigt samarbete mellan funktionärer, oumbärliga domare och många andra som hjälper till runt om.

Från förbundets sida ser vi gärna fler arrangörer av tävlingar i stort och smått, och det finns stöd och pengar att söka för detta. Kontakta oss gärna för mer information!

RIKSLÄGER
Vi har genomfört fyra öppna riksläger, två vardera i taolu respektive sanda.
Målsättningen med lägren är att fler ska ha möjlighet att tävla, genom att ta del av det senaste i regelväg, i teori och praktik. Lägren är inte stilspecifika, utan utgår från individens förutsättningar och kunskaper, som sätts i förhållande till aktuella tävlingsregler. Alla som vill fördjupa sig i tävling är välkomna på lägren, såväl klubbledare som tränande.
Rikslägren fungerar också som samling för landslagen. Även för push hands genomförs tävlingsinriktade kurser. Nästa riksläger i taolu planeras till den 1 mars, dagen efter SM.
För mer information om rikslägren, kontakta landslagscoacher eller landslagschefer.

WUSHU-VM

VM i Wushu gick i Shanghai under oktober månad, och Sverige skickade fyra deltagare i taolu samt två domare, en i sanda respektive taolu. Bästa resultat blev en delad sjätteplats i shuangdao med Axel Westerkull, vilket är mycket bra utifrån Sveriges förutsättningar i den rådande stenhårda internationella konkurrensen.
Att medverka med domare ger också Sverige en helt avgörande kunskap om det senaste i regel- och poängbedömning, områden som hela tiden utvecklas med ny praxis. Wushu utvecklas ständigt som idrott, och det är på de större tävlingarna detta kommer till uttryck.

Axel Westerkull i Wushu VM 2019

VM var också det första stora mästerskapet för vår nya landslagscoach i taolu, Kim Gibson, som lägger ner mycket tid och energi på att jobba med den tävlingsmässiga biten i taolu. Genom samarbetet med Norge kan vi nu också erbjuda fler gemensamma både riksläger och landslagssamlingar för bästa utveckling på tävlingsområdet i taolu.
I sanda har vi Gunnar Malm och Chen Zhongbang som coacher, och båda medverkar i regel på rikslägren i sanda som instruktörer. Det gör att vi har en bred kompetens även på sanda-sidan.

ÅR 2020 OCH FRAMÅT

Vi som förbund kommer att jobba vidare med att stärka de tävlingsmässiga förutsättningarna, med nationella tävlingar och riksläger som grundverksamheter. Under 2020 vill vi även se hur vi kan göra för att bredda domarkompetensen i förbundet. Framförallt i taolu ser vi ett stort behov av nya domare, men även inom sanda finns behovet.
Detta är ett prioriterat område, och vi kommer återkomma med en plan för det.

Barn och ungdomar är ett område som är nyckeln till wushuns framtid. Att satsa på barn och ungdomsverksamhet kan också vara ett sätt för klubben att både stärka sin ekonomi och få en större verksamhet; det genererar även framtida instruktörer och tävlande!

På den formella sidan är det två viktiga saker som är värda att nämnas gällande allmän idrottslig föreningsverksamhet:

1) Barnkonventionen blir lag. Läs mer här om vad det innebär för er förening.

2) Föreningar ska – istället för som tidigare uppmanas att – begära begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som anställs eller har uppdrag i föreningen och där har kontakt med barn.

Som barn räknas alla under 18 år. Beslutet fattades vid Riksidrottsmötet 2019 och börjar att gälla från och med 1 januari 2020. Läs mer på RFs hemsida här.

Nu ser vi fram emot ett nytt wushu-år under 2020!
Närmaste viktiga datum framöver är SM den 29 februari, och årsmötet den 23 mars!
I övrigt ligger allt viktigt inne i vår tävlingskalender, också ett par rekommenderade internationella tävlingar.

Vi ses!

Med vänliga hälsningar

Peder Finnsiö, ordförande
peder@svenskwushu.se

Nordic Open Wushu Championships 6-8 december 2019
Plats: Stockholmsmässan, Mässvägen 1 Älvsjö

Program:

Fredag 6 /12 – Stockholm Kung fu festival. Alla som vill vara med och köra en klubbuppvisning är välkomna! Från kl 16. Anmälan senast 15 november, maila info@nordicopenwushu.se om ni vill vara med! Deltagare ges gratis inträde alla tre dagar.

Lördag 7/12: Nordic Open Wushu Championships. Tävling hela dagen 9-18 i taolu, push hands och sanda. 10 länder redan klara! Anmäl er snarast. För er i sanda ökar möjligheten till match i er klass ju tidigare ni anmäler er!
https://smoothcomp.com/sv/event/2540
OBS! 23 november deadline för anmälan!

Söndag 8/12 – Riksläger i taolu kl 10-13.
Inriktning på tävling, både traditionell och modern. Ingen avgift, men föranmälan till Viktor Nordgren på ViktorJN@hotmail.com senast den 15 November.

Ni kan självklart också komma som besökare och titta på! I år samlar Kampsportsfestivalen med Wushu 25 olika kampsporter under tre dagar!
Rabattkod som ger våra besökare 20% på ordinarie pris online: KSF19Wushu
Biljetter finns här

Rapport från Wushu-VM i Shanghai 2019

Det är en hel del förberedelser inför ett VM. Den här gången hade vi fyra tävlande, två domare, och undertecknad som ordförande och agerande team leader, vilket gör sju officiella deltagande personer, samt två från styrelsen och övriga supportande gäster. Som tur var hade vi en coach, Kim Gibson, från Norge som helt skötte sina egna förberedelser, och en assisterande coach, Xing Yongtao, som redan var på plats i Kina.

Alla tävlande ska anmälas i rätt klass med tillhörande information, vi måste beställa landslagsoveraller, göra och samla in läkarundersökningar, ta foton i flera exemplar, boka rätt boende med mera, med mera. Inte minst ska alla registreras i ett inte helt perfekt datasystem, som bara det tog cirka 20 timmar att få bukt med …
En ganska omfattande apparat som inte får bli fel! Det resulterade bland annat i 90 filer i fyra mappar, sammanlagt 500 mb i min dator!

många checklistor blir det!

Väl på plats ägnade vi en hel dag åt att registrera oss till tävlingen, samt försöka få grepp på allt som gäller för tider, grupper och klasser. Kinesisk administration är extremt detaljerad, där varje moment ska signeras och dokumenteras att det är utfört. Ganska omständligt, men samtidigt trots allt bra som kontrollfunktion; då vet alla var i processen man befinner sig hela tiden, även om det samtidigt är mycket tidsödande!

får ju inte glömma flaggan!

Dag två var det dags för första träff och träningspass för de tävlande.

Sara Chen, coach Kim Gibson och Joakim Pettersson

Samtidigt var det dags för IWUFs kongress, som denna gång hade val av ny ordförande samt executive committee för en fyraårsperiod. Det var alltså lite mer politiskt drama än vanligt, med mycket lobbying och olika anklagelser fram och tillbaka. I slutändan avlöpte det väl och den föreslagna nya ordförande valdes, och tidigare ec satt kvar i princip oförändrad.

IWUFs kongress

På kvällen var det opening ceremony, en fantastiskt storslagen och påkostad show med något av det bästa som kinesisk wushu kan uppbringa!

opening ceremony

Den första tävlingsdagen hade vi Jakob Isaksson och Joakim Petterson tävlandes i xingyiquan. Det var lite oklart innan hur den skulle utföras och bedömas, om det var den mer traditionella varianten, eller mer modern som var det som gällde.

Svaret var modern variant, vilket gjorde att Jakob och Joakim, som valt att köra den mer traditionella varianten, inte nådde upp i poäng trots mycket väl utförda former i traditionell mening.

Sista dagen var det dags för Norea Humla i taijiquan och Axel Westerkull i shuangdao. Den tävlings-taiji som är i ett VM skiljer sig från den traditionella dels i nandu, alltså obligatoriska tekniker med högre svårighetsgrad som måste utföras för att kunna nå upp i poäng, samt tempoväxlingar. Norea, som behärskar den traditionella stilen mycket bra, fick därför lägre poäng än vad hon var värd utifrån sitt egentliga kunnande.

Norea med taijiquan

Axel lyckades bäst och satte nytt svensk poängrekord med 9.126 som formellt gav en sjundeplats, men på samma poäng som sexan, och därför tycker vi – med svenska ögon – att det egentligen är en delad sjätteplats ;-) Oavsett den tolkningen hamnade han i topp åtta, vilket innebär diplomplats, som är det bästa Sverige någonsin haft. Mycket stort i ett VM!

Axel med shuangdao

Domarna Li Min Hua i taolu och Michael Sjölin i sanda såg vi knappt röken av, både för att domare alltid bor på annat hotell än teamet, och att dom får slita hårt från morgon till kväll med att döma. Mycket värdefullt för Sverige att ha med domare på internationell nivå för att lära sig det senaste i regel- och bedömningsväg.

Michael Sjölin, vår internationella domare i sanda
Li Min Hua, vår internationella domare i taolu, och Peder Finnsiö, ordförande

Vad lärde vi oss mer? Att vi måste satsa ännu mer på förberedelser och landslagssamlingar i framtiden, just inför större mästerskap, för att få alla optimalt förberedda. Även om alla ska vara tillräckligt rutinerade för att sköta sin egen dagliga träning behövs alltid avstämningar och konstruktiv kritik utifrån om man vill nå ett bra tävlingsresultat; tävling handlar ju om att bli bedömd och jämförd med andra. Organisatoriskt skulle vi kunna behöva ytterligare person(er) med oss på plats som stöd, men det är också en budgetfråga.

Endast runt 40 av 100 deltagande länder betalar allt för sina deltagare. De flesta tävlande betalar alltså själva för att få vara med i ett VM, även om dom ibland kan få bonusar vid bra resultat.
Vi betalar vanligtvis allt, dvs resa, mat och boende för alla direkt medverkande, medan besökare (även styrelse) står för sina egna kostnader.
I vissa förbund ger man delvis bidrag, vilket är ett alternativ om man till exempel har väldigt många på elitnivå som bedöms ha bra chans till resultat, men inte kan finansiera allas resa fullt ut.

Slutligen kan sägas att vi på det stora hela taget hade ett mycket bra VM med god stämning i truppen. Alla kände att dom lärt sig mycket av detta VM, erfarenheter som vi ska försöka ta till vara på för användning i framtiden på olika sätt, för att vidareutveckla framtida svensk tävlingswushu.

team Sweden med supporters under opening cermony

Stort tack alla tävlande och övriga som engagerat sig för att få allt att fungera och göra detta möjligt. Nu kör vi vidare mot nya mål!

Peder Finnsiö,
Ordförande och team leader

Riksläger i Sanda 2-3 november 2019

Lördagen den 2-3 November 2019 kommer nästa riksläger i sanda hållas.
Lägret är öppet för alla medlemmar som vill vidareutveckla sig för tävling i sanda, både på A- och B-klass nivå. Förutsättningar är att man man har tränat sparring minst två år och vill satsa på tävling.

Lägret sträcker sig över två dagar, med heldag på lördagen och halvdag(förmiddag) på söndagen. Övernattning och resebidrag utgår vid behov – mycket förmånligt! Lägret är kostnadsfritt.
Då rumsbokning är nödvändigt för eventuellt boende är det först till kvarn som gäller!
Anmälan är bindande. Vid sen avbokning efter 23 oktober debiteras 500 kr.

Ålder från junior-klass, dvs från 16 år och uppåt.
Även öppet för instruktörer som vill vidareutveckla sig.
På lägret går vi bland annat igenom både enklare och avancerade typiska sanda-tekniker, poänggivande tekniker, och en allmän tillämpning av regelverket. Dessutom blir det träningsteori med Helena Hugosson, om uppladdning, formtoppning, kosthållning med mera!
Ledare för lägret är Gunnar Malm, landslagscoach, tillsammans med Chen Zhongbang, assisterande landslagscoach, båda mycket erfarna sanda-utövare och instruktörer. Vi kommer även ha flera mattdomare som håller sparringen på rätt tävlingsmässig status.

Datum & tid: 2-3 november
Plats: Bosön, Stockholm.
Föranmälan senast 23 oktober

För frågor och anmälan: kontakta Luciano Macri, landslagschef och ansvarig för sanda i förbundet.
luciano@kungfu.nu
0705653588