WKFE – nya Europeiska Wushuförbundet klart

Den 26 juni hölls den konstituerande kongressen för det nya Europeiska Wushuförbundet, som nu heter
Wushu Kung fu Federation of Europe – WKFE. Det var 39 länder representerade på stämman. Efter en mycket jämn omröstning valdes tillslut Patrick van Campenhout till ny ordförande med minsta möjliga marginal.
Ytterligare 14 st i styrelsen (board of directors) valdes, varav jag, som även valdes till kassör(Treasurer).

Det pågår nu en administrativ uppstart av det nya förbundet med formell registrering med mera. Det också ska väljas medlemmar i de många olika kommittéer som ska ingå. Sverige har nominerat Michael Sjölin i Judging committee i Sanda och Technical committee for combat disciplines, samt Nicklas Sigurdh i Committee for Traditional Taolu. Återkommer om resultaten för detta.

Det första beslut som togs var att genomföra ett traditionellt EM den 15-17 december i Turkiet – 1st WKFE European Traditional Wushu Kungfu Championship.
Det fanns en hel del frågetecken kring detta, framförallt för att det inte ligger med i en befintlig tävlingsplanering både praktiskt tidsmässigt och budgetmässigt, och dessutom väldigt nära VM i november. Oavsett fattades det beslutet och det ser nu ut att bli av. Vi återkommer med mer information om detaljerna om traditionella EM så snart det finns tillgängligt.

Vi kommer löpande informera om utvecklingen i WKFE.

Peder Finnsiö, ordförande