Årsstämman den 8 juni 2020

På årsstämman som hållits online den 8 juni 2020 valdes följande styrelse:

Peder Finnsiö, ordförande
Ulrika Blom, Sekreterare
Shauna Adams, Kassör
Luciano Macri, vice ordförande, ledamot
Mathias Sandström, ledamot
Anwar Dehkani, ledamot
Li Min Hua-Terseaus, ledamot

Till suppleant i förbundsstyrelsen valdes Mikael Pettersson.
Den andra suppleantposten lämnades vakant.
Till lekmannarevisor i förbundet valdes Niklas Borgh.
Till ordförande i valberedningen valdes Viktor Nordgren.
Övriga poster i valberedningen lämnades vakanta.

Kallelse till digitalt årsmöte 8 juni

Kallelse till digitalt årsmöte
Årsmöten som var planerade att genomföras i Stockholm den 21 mars ställdes in som ett led i att begränsa smittspridningen av coronaviruset.

Härmed kallas ni till digitalt årsmöte för Svenska Kung fu & Wushuförbundet måndag 8 juni kl. 19.00.
 
Fullmaktsgranskning sker digitalt  
Förening som vill delta på stämman behöver registrera ett ombud digitalt.
Viktigt att ange en korrekt mejladress till ombudet vid registrering så att instruktioner samt länk till mötet kommer fram.
Det kommer även vara möjligt att delta som åhörare på stämman (utan rösträtt), mer information om det kommer senare.

Registrering av ombud gör ni härsenast 18 maj!

Observera
Fullmaktsgranskningen pågår från 22 april till och med 18 maj.

Publikplats – öppnar 19 maj
Möjlighet att delta i mötet som publik är ordnad. Registrering är öppen från den 19 maj till och med den 24 maj. I publiken har deltagaren yttranderätt utan rösträtt.

Länk till registrering av publikplats

Valberedningens förslag till styrelse
Två i sittande styrelse har avböjt omval. En suppleant-post är för närvarande vakant. Valberedningens förslag:

Peder Finnsiö, ordförande – omval
Ulrika Blom, sekreterare – omval
Shauna Adams, kassör – nyval
Luciano Macri, vice ordförande – omval
Mathias Sandström, ledamot – nyval
Anwar Dehkani, ledamot – omval
Li Min Hua-Terseaus, ledamot – omval
Suppleant – Mikael Pettersson – nyval
Suppleant 2 – vakant

Förslag mottages vidare fram till stämman. Nomineringar på styrelseledamöter skickas till valberedningens ordförande Mathias Sandström som nås på mathiassand77@gmail.com

Årsmöteshandlingar
Årsbokslut 2019 (pdf)
Verksamhetsberättelse år 2019 (pdf)
Verksamhetsplan 2020 (pdf)
Budget (pdf)
Röstlängd SB&K

__________________________________________________________________

Information om alla årsmöten inom SB&K samt länkar till årsmöteshandlingar finns här:  https://www.budokampsport.se/forbund/arsmoten/

Årsstämman 21/3 INSTÄLLD!

Den planerade årsstämman den 21/3 är inställd tillsvidare på grund av den rådande Corona-epidemin.
Stämman skjuts upp tillsvidare och vi återkommer med mer information framöver.

För samhällsinformation gällande Corona-epidemin se
Krisinformation.se

Info från SB&K:
https://www.budokampsport.se/2020/03/12/idrott-och-coronavirus-covid-19/

Härmed är ni kallade till årsmöte i Svenska Kung fu & Wushuförbundet 2020

Datum & tid: Lördag 21 mars kl. 10:00
Fullmaktsgranskning: 9:30-9.55
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
Hitta hit: wtc.se

Valberedningens förslag till styrelse
Två i sittande styrelse har avböjt omval. En suppleant-post är för närvarande vakant. Valberedningens förslag:

Peder Finnsiö, ordförande – omval
Ulrika Blom, sekreterare – omval
Shauna Adams, kassör – nyval
Luciano Macri, vice ordförande – omval
Mathias Sandström, ledamot – nyval
Anwar Dehkani, ledamot – omval
Li Min Hua-Terseaus, ledamot – omval
Suppleant – Mikael Pettersson – nyval
Suppleant 2 – vakant

Förslag mottages vidare fram till stämman. Nomineringar på styrelseledamöter skickas till valberedningens ordförande Mathias Sandström som nås på mathiassand77@gmail.com

Årsmöteshandlingar
Årsbokslut 2019 (pdf)
Verksamhetsberättelse år 2019 (pdf)
Verksamhetsplan 2020 (pdf)
Budget (pdf)
Röstlängd SB&K

__________________________________________________________________

Information om alla årsmöten inom SB&K samt länkar till årsmöteshandlingar finns här:  https://www.budokampsport.se/forbund/arsmoten/


Kallelse till förbundsstämma 23 mars 2019

Svenska Kung fu & Wushu förbundets årsstämma, även kallat årsmötet, kommer att hållas den 23 mars 2019.

Tid: kl 10.00
Fullmaktsgranskning kl 9.30-9.55
Fullmakt med påskrift i original krävs enligt SB&K
Plats: Munchenbryggeriet, Torkelknutsonsgatan 2, Södermalm Stockholm.


Valberedningens förslag till styrelse

Peder Finnsiö, ordförande   omval
Ulrika Blom, sekreterare      omval
Zana Rahimi, kassör              omval
Luciano Macri, ledamot        omval
Viktor Nordgren, ledamot     omval
Li Min Hua, ledamot               nyval
Anwar Dekhani, ledamot      nyval

SUPPLEANTER
Jakob Isaksson           nyval
Shauna Adams           nyval

Ordförande för valberedningen är Mathias Sandström
epost: mathiassand77@gmail.com 

Huvudförbundet SB&Ks stämma kommer att hållas på samma datum och plats kl 13.30. På kvällen kommer kampsportsgalan även att hållas här.

Årsmöteshandlingar

Övriga årsmöteshandlingar finns på budokampsport.se

Valberedningens förslag inför årsmötet 2017

På grund av ett fåtal och sent inkomna nomineringar är det först nu som valberedningen kan presentera sitt förslag för kommande verksamhetsår.

Valberedningens förslag:

Yvonne Lin
Luciano Macri
Brusc Dallaho
Victor Viktor Nordgren
Jakob Isaksson
Li Min Hua

Anwar Dekhani
Tommy Lin

/Valberedningen

Valberedningen informerar

Dessa fem styrelseledamöter ställer upp för omval:
– Yvonne Lin (nuv. ordförande)
– Luciano Macri (nuv. vice-ordförande)
– Brusc Dallaho (nuv. kassör)
– Viktor Nordgren (nuv. sekreterare)
– Li Min Hua (nuv. suppleant)

Mathias Sandström (ledamot), Kim Killgren de Klonia (ledamot) och Ebba Lexmark (suppleant) kommer inte att ställa upp för omval.

Styrelsen ska bestå av sex ledamöter och 2 suppleanter. Mejla peter_brejcha@hotmail.com om du känner till någon som kan och vill samarbeta i styrelsen för Svenska KungFu & WushuFörbundet för att fortsätta utveckla vår kampkonst/idrott.

Styrelsemötena kan närvaras via Skype samt att reseräkning kan beviljas, distans bör inte vara en begränsande faktor.
Välkommen med dina förslag och gärna med en liten text som berättar vad och hur personen kan bidra till förbundets och Kung-Fu/Wushu:s utveckling!