Årsmöte den 25 mars

Förbundsstämman i Svenska Kung fu & Wushuförbundet kommer hållas lördagen den 25 mars kl 10.00 på World Trade Center i Stockholm, i samband med SB&Ks stämma som hålls kl 14.00

Fullmaktsgranskning sker innan mötet. Ombud ska ha påskriven fullmakt i original från föreningens firmatecknare.