Förbundsstämman klar

Följande styrelse valdes på årsmötet den 20 april för en period av två år:

Peder Finnsiö, ordförande
Jane Svensson, sekreterare
Shauna Adams, kassör
Luciano Macri, vice ordförande
Anwar Dekhani, ledamot
Li Min Hua, ledamot
Saar Avivi, ledamot

Följande suppleanter valdes för en tid av ett år:

Ulrika Blom, suppleant
Mikael Saedghaderi, suppleant

Valberedning:
Tord Nilsson, ordförande
Allyson Way Wanselius

Lekmannarevisor:
Nicklas Borgh