Förbundsstämma 20 april

2024 års förbundsstämma hålls den 20 april på World Trade Center i Stockholm, i samband med SB&Ks stämma.

För nomineringar av kandidater kontakta Tord Nilsson, ordförande i valberedningen, på tord.nilsson@nwf.se

Motioner kan skickas in till och med den 10 mars till info@swedenwushu.se