Robert Kenneryd representant för Wing Chun i Sverige

I ett led i att utveckla wushu in Sverige och Europa genom att specifikt inkludera flera stilar i vår verksamhet har det bildats en svensk kommitté för stilen Wing Chun. Ordförande i kommittén är Robert Kenneryd från föreningen Wing Chun Norrort. Robert är samtidigt utsedd till vår svenska representant i den europeiska Wing Chun-kommittén i WKFE.
Vi i styrelsen välkomnar Robert till uppdraget att utveckla framförallt tävlingsdelen i Wing Chun, och vi hoppas inom kort ta fram ett regelsystem för Wing Chun för förbundet och implementera det som en gren i våra tävlingar i Sverige.

Robert Kenneryd, representant för Wing Chun i Sverige.

Om Robert Kenneryd
”Jag började inom Leung Tings Wing Tsun i Sverige och var även och tränade på hans skola i Hong Kong i en månad i runt 2004-2005.
Sedan gick jag över till Ip Chuns 1Wing Chun i Sverige (Ip Mans äldsta son) och tränade det i några år. Jag tillbringade även 4-5 veckor VTAA i Hong Kong där jag tränade i Sifu Ip Chuns klass.

Jag har även tränat ca 1 månad i Yuen Kai San Wing Chun på Sifu Kwok Wan Pings skola i HongKong. 2008 träffade jag min Sifu Donald Mak och har sedan dess följt honom. Jag är Sifu Donalds Maks representant i Sverige och driven en skola sedan 2009 under honom. Jag sitter även med i hans organisations styrelse ”International Wing Chun Organization”.

Min Sifu, Donald Mak, är direkt elever till Sifu Chow Tze Chuen och Sifu Fung Keung. Sifu Chow Tze Chuen var direkt elev till Ip Man på 50-60 talet. Sifu Fung Keung är Sifu Fung Chungs äldst son (Gu Lao Wing Chun). Min Sifu är en stor inspirationskälla både i och utanför träningen. Fram till Corona utbrottet besökte jag min Sifu regelbudet i Hong Kong för att träna och lära mig allt jag kunde om Wing Chun.

Jag anser i högsta grad att jag fortfarande är en elev och kommer förmodligen alltid att anse det. 2017 accepterade min Sifu att jag skulle få göra en Bai Si ceremoni på hans skola i Hong Kong.Och sedan dess är jag Todai (arvtagare) till hans Wing Chun stil som innehåller både Ip Man Wing Chun och Gu Lao Wing Chun. Jag driver min klubb Wing Chun Norrort / International Wing Chun Organization Sweden i Kungsängen sedan något år tillbaka. Vi låg i Upplands Väsby från 2008 till 2021.”


  1. ↩︎