Årsmöte den 25 mars

Förbundsstämman i Svenska Kung fu & Wushuförbundet kommer hållas kl 10.00 lördagen den 25 mars på World Trade Center i Stockholm, i samband med SB&Ks stämma kl 14.

Sista datum för föreningars medlemsrapportering och betalning till SB&K för att äga rösträtt på stämman är den 31 januari. Rapportering görs via det utskick som kommer från SB&K. Har ni inte fått något utskick kontakta kansliet på matilda@budo.se

Sista datum för röstberättigade föreningar att nominera kandidater till SKWFs förbundsstyrelse, samt skicka in motioner är den 12 februari.

Nomineringar skickas till Tord Nilsson, ordförande i valberedningen på tord.nilsson@nwf.se
Motioner till stämman skickas till styrelsen på info@swedenwushu.se

Årsmöteshandlingar samt valberedningens förslag kommer presenteras här senast den 1 mars.