Wushuåret som gått och 2020

Wushuåret 2019 har gått rasande fort! Förbundet har fortsatt sin satsning på nationella tävlingar, riksläger och utformning av tävlingsregler – allt för att skapa så bra förutsättningar för idrotten wushu som möjligt.

Ett välbesökt Nordic Open Wushu 2019

TÄVLINGAR

Svenska Mästerskapen i Wushu genomfördes den 2 mars i Eriksdalshallen, Stockholm.
Vi hade totalt cirka 80 deltagare fördelat på tre grenar i taolu, sanda och push hands.
Flest deltagare hade vi på den traditionella sidan i taolu, med ett par stora klasser, bland andra taji för damer och traditionell hand- och vapenform för herrar.

Michael Sjölin, domare i sanda, Nordic Open Wushu 2019

Westerås Sanda Cup genomfördes under tidig höst och samlade sanda-utövare från olika klubbar i landet.

Det andra Nordic Open Wushu Championships genomfördes i december på Kampsportsfestivalen. Det blev även i år en bred internationell tävling med 15 deltagande nationer. Mycket värdefullt för svensk wushu att vi får tillfälle att matchas och få inspiration internationellt även på hemmaplan och på alla nivåer. Att medverka på Kampsportsfestivalen ger också en bra och välbehövlig exponering av wushu som idrott mot en bred allmänhet.

Shauna Adams på Nordic Open Wushu 2019

Alla våra tävlingsarrangemang är alltid resultatet av ett nödvändigt samarbete mellan funktionärer, oumbärliga domare och många andra som hjälper till runt om.

Från förbundets sida ser vi gärna fler arrangörer av tävlingar i stort och smått, och det finns stöd och pengar att söka för detta. Kontakta oss gärna för mer information!

RIKSLÄGER
Vi har genomfört fyra öppna riksläger, två vardera i taolu respektive sanda.
Målsättningen med lägren är att fler ska ha möjlighet att tävla, genom att ta del av det senaste i regelväg, i teori och praktik. Lägren är inte stilspecifika, utan utgår från individens förutsättningar och kunskaper, som sätts i förhållande till aktuella tävlingsregler. Alla som vill fördjupa sig i tävling är välkomna på lägren, såväl klubbledare som tränande.
Rikslägren fungerar också som samling för landslagen. Även för push hands genomförs tävlingsinriktade kurser. Nästa riksläger i taolu planeras till den 1 mars, dagen efter SM.
För mer information om rikslägren, kontakta landslagscoacher eller landslagschefer.

WUSHU-VM

VM i Wushu gick i Shanghai under oktober månad, och Sverige skickade fyra deltagare i taolu samt två domare, en i sanda respektive taolu. Bästa resultat blev en delad sjätteplats i shuangdao med Axel Westerkull, vilket är mycket bra utifrån Sveriges förutsättningar i den rådande stenhårda internationella konkurrensen.
Att medverka med domare ger också Sverige en helt avgörande kunskap om det senaste i regel- och poängbedömning, områden som hela tiden utvecklas med ny praxis. Wushu utvecklas ständigt som idrott, och det är på de större tävlingarna detta kommer till uttryck.

Axel Westerkull i Wushu VM 2019

VM var också det första stora mästerskapet för vår nya landslagscoach i taolu, Kim Gibson, som lägger ner mycket tid och energi på att jobba med den tävlingsmässiga biten i taolu. Genom samarbetet med Norge kan vi nu också erbjuda fler gemensamma både riksläger och landslagssamlingar för bästa utveckling på tävlingsområdet i taolu.
I sanda har vi Gunnar Malm och Chen Zhongbang som coacher, och båda medverkar i regel på rikslägren i sanda som instruktörer. Det gör att vi har en bred kompetens även på sanda-sidan.

ÅR 2020 OCH FRAMÅT

Vi som förbund kommer att jobba vidare med att stärka de tävlingsmässiga förutsättningarna, med nationella tävlingar och riksläger som grundverksamheter. Under 2020 vill vi även se hur vi kan göra för att bredda domarkompetensen i förbundet. Framförallt i taolu ser vi ett stort behov av nya domare, men även inom sanda finns behovet.
Detta är ett prioriterat område, och vi kommer återkomma med en plan för det.

Barn och ungdomar är ett område som är nyckeln till wushuns framtid. Att satsa på barn och ungdomsverksamhet kan också vara ett sätt för klubben att både stärka sin ekonomi och få en större verksamhet; det genererar även framtida instruktörer och tävlande!

På den formella sidan är det två viktiga saker som är värda att nämnas gällande allmän idrottslig föreningsverksamhet:

1) Barnkonventionen blir lag. Läs mer här om vad det innebär för er förening.

2) Föreningar ska – istället för som tidigare uppmanas att – begära begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som anställs eller har uppdrag i föreningen och där har kontakt med barn.

Som barn räknas alla under 18 år. Beslutet fattades vid Riksidrottsmötet 2019 och börjar att gälla från och med 1 januari 2020. Läs mer på RFs hemsida här.

Nu ser vi fram emot ett nytt wushu-år under 2020!
Närmaste viktiga datum framöver är SM den 29 februari, och årsmötet den 23 mars!
I övrigt ligger allt viktigt inne i vår tävlingskalender, också ett par rekommenderade internationella tävlingar.

Vi ses!

Med vänliga hälsningar

Peder Finnsiö, ordförande
peder@svenskwushu.se

Svensk kung fu & Wushu 2018

Som nytillträdd ordförande vill jag först helt kort presentera mig själv. Jag heter Peder Finnsiö, är 55 år och driver klubben Stockholms Wushu & Kung fu IF som varit igång sen 2004. Jag har tränat på många olika klubbar sedan tonåren. De första 15 åren var det bara sanda, därefter traditionell Shaolin kung fu, som är det jag i huvudsak utövar och lär ut idag, även om jag inte släppt sandan helt! Jag har arrangerat flera tävlingar; SM och Stockholm Kung fu festival med mera. Sedan 2013 är jag också ordförande i SB&Ks distrikt 4 Stockholm-Gotland.

Detta är min andra omgång som förbundsordförande i SKWF (förra gången var 2011–13), så uppdraget är inte helt nytt. Vårt relativt unga förbund präglades då av stark utveckling, ansträngd ekonomi och växtvärk. Det mesta handlade om att hitta en optimal struktur och organisation. Att hitta en målsättning att enas kring är något som diskuterades mycket både då och nu. Och bra är det, för vi måste ta till vara på nya idéer för att utvecklas! När jag nu är tillbaka är det tydligt att förbundet har fått en större mognad och ett större engagemang. Det känns inspirerande!

Vad kan vi som förbund göra idag för att underlätta utvecklingen av wushu i Sverige?

Det är en utmaning att hitta vägen framåt för vår idrott. Styrkan vi har i den mångfald av stilar och olika utövande som ingår i wushu, är också vår svaghet; somliga känner sig inte delaktiga i förbundet med just sin stil, och de officiella tävlingsstilarna tilltalar inte alla. Detta gäller även internationellt. Förbundet strävar efter att sammanföra allas intressen, och att verksamheten ska ge något till alla medlemmar, men ändå hålla fokus på de huvudsakliga skyldigheter vi har: hålla ordning på regelsystem för tävlingsverksamheten, ansvara för att SM genomförs, och uttagningar av landslag. Det är inte helt enkelt, och resultatet tycks inte alltid rättvist; vad ska prioriteras på nationell nivå, hur underlättar man för att tävlingar kan genomföras, och hur ska landslagen tas ut? Nu på senare år också frågan om vilka av alla olika internationella tävlingar i olika stilar ska vi skicka deltagare till?

I år, 2018, kommer vi att prioritera tävlingsverksamheten i Sverige. Jag är övertygad om att detta är direkt avgörande för att få en positiv utveckling, och där är vi i styrelsen helt eniga. Men det är inte vi som förbundsstyrelse som ska arrangera tävlingar, det måste ligga lokalt på våra medlemmar och klubbar. Däremot kommer vi i styrelsen att se till att det finns ekonomisk och praktisk hjälp för klubbarna för detta. Vi kommer nu ta fram ett digitalt tävlingssystem för taolu, likt det vi gjort redan i sanda. Vi har också redan en del tävlingar på gång, som vi ber att få återkomma om framöver.
Jag kommer personligen att vara tävlingsansvarig för arrangemang och kan gärna vara ”bollplank” – välkomna att kontakta mig för att se vad vi kan bidra med från förbundshåll vad gäller tävlingar!

Vår nya organisation framöver

Vi kommer huvudsakligen dela upp verksamheten i två kommittéer, en för taolu och en för sanda. I taolun ska både det traditionella och det samtida ingå.
Varje kommitté kommer själva att ansvara för regler, domare, material, landslag, coacher, läger, uppvisningar och så vidare. Coacherna kommer att ha tränaransvaret på samlingarna. De kommer att kunna ta in tränare utifrån, både från medlemsklubbar och andra, efter behov.
Kommittéerna är alltså operativt ansvariga för att hantera alla frågor i respektive gren. Styrelsen kommer sedan att ta beslut, utifrån vad respektive kommitté arbetar fram som förslag.
Vi hoppas att den modellen ska optimera arbetet och göra styrelsens jobb både mer effektivt och tydligt. Alla frågor som inte direkt går att placera i någon av kommittéerna kommer att hanteras av styrelsen.

Ett beslut som redan tagits är att skicka en trupp i taolu till EM i Moskva nu i maj. Dock inte i sanda, eftersom uttagningar i sanda inte varit möjliga att genomföra utan SM. Förbundet kommer endast att delfinansiera deltagandet, men se till att alla som är uttagna i taolu ska kunna åka. Vi kommer dessutom att dra ner på antalet coacher, allt för att optimera nytta och kostnader.

Mer information om EM kommer inom kort!

Den nya organisationen med kommittéer

De två kommittéerna kommer att se ut som följer:

Taolu
Ordförande: Jakob Isakson
Landslagschef: Viktor Nordgren
Coach: Wan Gee
Assisterande coacher: Jakob Isaksson och Mattias Sandström

Sanda
Ordförande och landslagschef: Luciano Macri
Coach: flera förslag finns, beslut tas på nästa styrelsemöte.
Domaransvarig: Anwar Dehkani

 

Tack för ordet så länge, och på återhörande!

Peder Finnsiö, ordförande
peder@svenskwushu.se

Hela styrelsen nås på styrelse@svenskwushu.se

SM 2018 Göteborg 10 – 11 Mars Deadline anmälan 4 mars

SM 2018

SWEDISH OPEN WUSHU CHAMPIONSHIPS 2018

Officiella Svenska Mästerskapen i Sanda och Taolu går av stapeln i Göteborg 10 – 11 mars.

Här följer all information om SM samt om Domargenomgång i anslutning till tävlingarna som arrangeras av Göteborgs Shaolin.

 

Nu är det dags igen för svenska mästerskapen i Wushu. I år sträcker sig tävlingen över två dagar. Här i inbjudan finns information om registrering, domarkurser och annat som ni som klubb bör vara medveten om. Läs därför igenom alla sidor, så ni inte missar viktig information.

PLATS

Valhalla Sporthallar, A-hallen

Valhallagatan, 412 51 Göteborg

TID

Lördag och söndag den 10-11 mars 2018

KOSTNAD

Entréavgift publik: 150 SEK

Tävlingsavgift: 300 SEK (oavsett antal grenar)

Deltagaravgift för förening: 500 SEK/förening

Erläggs i samband med registreringen

 

elin kickSANDA COMPETITION 10/3

(Klass A-B)

SCHEMA (lördag 10 mars)

Kl 08:30-09:30 Invägning

Kl 10:00 Genomgång

Kl 11:00 Tävlingsstart

VIKTKLASSER

Herrar, 18-35 år, Klass A – B (tävlingslicens)

-48 kg -52 kg -56 kg -60 kg -65 kg -70 kg -75 kg -80 kg -85 kg -90 kg +90 kg

Damer, 18-35 år, Klass A – B (tävlingslicens)

-48 kg -52 kg -56 kg -60 kg -65 kg -70 kg -75 kg +75 kg

Junior, 15-17 år, killar & tjejer (tävlingslicens)

-48 kg -52 kg -56 kg -60 kg -65 kg -70 kg -75 kg -80 kg +80 kg

Ungdom, 11-12 år, 13-14 år, pojkar & flickor Behöver ingen licens!

-32 kg -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -56 kg -60 kg -65 kg +65 kg

 

KRAV FÖR DELTAGANDE

Tävlingslicens är ett krav för både juniorer och seniorer i Sanda. Läs mer här:

https://svenskwushu.se/tavling/tavlingslicens

 

ATT TÄNKA PÅ

 1. Tävlande i Sanda under 18 år måste inneha minst 2 års träningserfarenhet.
 2. Underskrift från tränare och målsman skall ligga till grund för deltagande i tävling sanktionerad av SBKF/Svenska Kung Fu & Wushuförbundet.
 1. Tävlande får endast delta i de viktklasser de är anmälda i.
 1. Tävlingskläder är shorts och klubbtröja.
 1. Personlig utrustning är suspensoar och tandskydd.

Övrig utrustning tillhandahålls av arrangören.

I övrigt hänvisar vi till aktuella regler och reglemente som finns på:

 

https://svenskwushu.se/tavling/tavlingsregler

 

ANMÄLAN SANDA

 

Anmälan görs via Smoothcomp.com

https://smoothcomp.com/event/507

eller via mejl till:

kansli.gbgshaolin@gmail.com

Obligatoriska uppgifter

 1. Klubbnamn/e-post
 2. Namn på deltagare
 3. Ålder (Ungdom, Junior, Senior)
 4. Vikt
 5. Klass A-B
 6. Namn på coacher (max 2 coacher/klubb)

Anmälan och tävlingsavgiften är bindande och återfås endast mot uppvisande av läkarintyg.

OBS! Oanmäld ankomst debiteras en tilläggsavgift om 500 SEK kontant.

 

DOMARE SANDA

Deltagande klubbar ombeds anmäla antal domare enligt de allmänna kraven:

A)      Klubbar med 3-5 tävlande bistår med 1 domare

B)      Klubbar med 6-9 tävlande bistår med 2 domare

C)      Klubbar med >10 tävlande bistår med 3 domare

För klubbar som saknar behöriga domare är kravet att man deltar i domargenomgången.
Alternativt betalar 500 SEK/domare och förening enligt ovan.

 

intrn domareDOMARGENOMGÅNG SANDA

Dagen innan SM arrangeras en kort domargenomgång för de som redan har gått förbundets domarkurser samt de som skall döma under tävlingen.

 

Detta för att kunna garantera hög nivå på bedömningen och se till att vi får ett bättre nationellt mästerskap.

 

TID

Fredag den 9 mars 2018 kl 18:00 – 21:00

 

PLATS

Restaurang ”Sushi Eriksberg”

Maskinkajen 25, 417 64 Göteborg

 

INKVARTERING

Scandic Opalen

Engelbrektsgatan 73, 402 23 Göteborg

Tel: +46 31 751 53 00

Boka med rabattkoden: D359122124

Göteborgs Vandrarhem

Mölndalsvägen 23, 412 63 Göteborg
Tel: +46 31 40 10 50

ANMÄLAN (till domargenomgång)

Göteborg Shaolin

E-post: kansli.gbgshaolin@gmail.com

OBS! Sista anmälningsdag onsdag den 28 februari 2018

 

 

wang-ge_svart-bakgrund-002TAOLU COMPETITION 11/3

 

SCHEMA (söndag 11 mars)

Kl 08:30-09:30 Registrering

Kl 10:00 Genomgång

Kl 11:00 Tävlingsstart

 

TÄVLINGSMOMENT

 1. Barn (7-12 år)

*1.1. Internationell standard handform

*1.2. Traditionell wushu handform

 

 1. Ungdom (13-17 år)

2.1. Internationell standard handform

2.2. Internationell standard vapenform

2.3. Traditionell wushu handform

2.4. Traditionell wushu vapenform

 

 1. Vuxen ”Samtida” (fr o m 18 år)

3.1. Internationell standard handform

3.2. Internationell standard vapenform

3.3. Samtida handform

3.4. Samtida vapenform

 

 1. Vuxen ”Traditionell” (fr o m 18 år)

4.1. Traditionell nordlig handform
(Ex. Shaolin Quan, Tang Lang Quan, Pigua Zhang, Cha Quan, Wudang Quan, Baji Quan, Xingyi Quan, Bagua Zhang, Liuhe Bafa Quan)

4.2. Traditionell nordlig vapenform

(Ex. Shaolin-svärd, Shaolin-sabel, Shaolin-stav, solfjäder, Bian Gun, Xingyi stav/spjut, Bagua-sabel, Wudang-stav)

4.3. Traditionell sydlig handform

(Ex. Syd Shaolin, Choy Lee Fut, Hung Gar)

4.4. Traditionell sydlig vapenform

(Ex. Syd Shaolin, Choy Lee Fut, Hung Gar)

*4.5. Tvåmansform – Duilian

(Öppet för alla typer av par-former)

 

 1. Vuxen ”Inre stilar” (fr o m 18 år)

5.1. Inre wushu handform

(Taiji Quan: Chen, Yang, Sun, Wu, äldre Wu, Zhaobao, Wudang)

5.2. Inre wushu vapenform

(Taiji Jian, Wudang Taiji Jian, Wudang Dan Jian)

* saknas SM tecken i dessa grenar

 

Om du har frågor kring vilken kategori du skall tävla i kan du kontakta kansli.gbgshaolin@gmail.com för mer information. I övrigt hänvisar vi till aktuella regler som finns på:

 

https://svenskwushu.se/tavling/tavlingsregler

ANMÄLAN TAOLU

 

Anmälan till tävlingen görs via e-mail till Göteborg Shaolin

E-post: kansli.gbgshaolin@gmail.com

 

Obligatoriska uppgifter

 1. Klubbnamn/e-post
 2. Namn på deltagare
 3. Ålder (Ungdom, Junior, Senior)
 4. Anmäl tävlingsmoment i Taolu (max 3 moment/pers)
 1. Namn på coacher (max 2 coacher/klubb)

 

Anmälan och tävlingsavgiften är bindande och återfås endast mot uppvisande av läkarintyg.

OBS! Oanmäld ankomst debiteras en tilläggsavgift om 500 SEK kontant.

 

DOMARE TAOLU

Deltagande klubbar ombeds anmäla antal domare enligt de allmänna kraven:

D)      Klubbar med 3-5 tävlande bistår med 1 domare

E)      Klubbar med 6-9 tävlande bistår med 2 domare

F)       Klubbar med >10 tävlande bistår med 3 domare

 

För klubbar som saknar behöriga domare är kravet att man deltar i domargenomgången.

Alternativt betalar 500 SEK/domare och förening enligt ovan.

 

taolu youthDOMARGENOMGÅNG TAOLU

 

Svenska Kungfu & Wushuförbundet erbjuder domargenomgång i Taolu

 

TID

Lördag den 10 mars 2018 kl 18:00 – 21:00

 

PLATS

Restaurang ”Sushi Eriksberg”

Maskinkajen 25, 417 64 Göteborg

 

Stockholm Sanda Cup 2 december

elin vinst ukrainaVälkommen att delta i Stockholm Sanda Cup!

Tävlingen är öppen för alla som är intresserade av att tävla i Sanda/Sanshou, även för deltagare från andra länder än Sverige.

När: Lördagen den 2 december 2017

Var: Stockholmsmässan, Älvsjö.

Publikinsläpp: Mässan öppnar kl 9:00, matchstart kl 11:30

Inträde: Vuxen 160 kr, ungdom 100 kr, barn 40 kr – gäller hela Fitness- och Kampsportsfestivalen.

Tävlingen

DSC01171Reglerna är Wushu-Sanshou och matcherna går i bäst av tre ronder i cupform (se nedan). Tävlingslicens utfärdat av SB&K är ett krav för att delta, alternativt licens från motsvarande förbund utanför SB&K, och ska visas upp innan tävling. Licensen ansöks online på  www.budokampsport.se. Se till att ansöka i god tid!

Tävlingen är sanktionerad av Svenska Kung fu & Wushu förbundet.

Arrangör: Stockholm Wushu & Kung fu IF (fd SWI). För frågor om tävlingen kontakta

Gunnar: gunnar@swi.se Peder: peder@swi.se

Klass A och B

A-klassinnebär fullkontakt och knock-out är tillåten. Deltagare måste ha erfarenhet av tävling på elitnivå genom placeringar i SM, internationellt eller andra motsvarande tävlingar.

B- klassinnebär semi-kontakt och avsiktlig knock-out är ej tillåten.

B-klassen är öppen för alla och kräver ingen tidigare erfarenhet av tävling, däremot grundläggande erfarenhet av sparring och minst 2 års träning inom sanda/sanshou, kickboxning, MMA eller thaiboxning, med flera fullkontaktsporter.

Tidigare meriter skall uppges vid anmälan, som antal matcher med vinster, förluster och oavgjorda, samt inom vilken typ av tävling/sport. Felaktig information om tävlandens meriter kan leda till diskvalificering.

Arrangören har ansvar för matchmaking och förbehåller sig rätten att avgöra att matchningen ligger på en rimlig nivå både vad gäller klass och motstånd.

För frågor om klass kontakta arrangören.

Anmälan

Anmälan sker på www.sandacup.se.

Anmälan öppnar 1 november, men maila gärna till info@swi.se så snart intresse om deltagande finns för att underlätta för arrangörens planering.

Anmälningsavgift 300 kr.

Betalning sker till Stockholms Wushu Institut IF på

Swish: 123 321 98 39

eller

Plusgiro 171 28 59-6.

Sista anmälningsdag är tisdagen den 27 november.

Anmälningsavgiften ska vara arrangören tillhanda senast torsdagen den 29 november. Vid sen betalning fram till dagen innan tävlingsdagen är avgiften 400 kr.

Om ej motståndare finns vid lottningen återbetalas avgiften. Tävlande med högst två coacher per klubb behöver ej betala inträde. För fler än två coacher per klubb måste inträde erläggas för övriga.

Anmäl coacher vid anmälan.

Anmälan

Anmälan sker på www.sandacup.se.

Anmälan öppnar 1 november, men maila gärna till info@swi.se så snart intresse om deltagande finns för att underlätta för arrangörens planering.

Anmälningsavgift 300 kr.

Betalning sker till Stockholms Wushu Institut IF på

Swish: 123 321 98 39

eller

Plusgiro 171 28 59-6.

Sista anmälningsdag är tisdagen den 27 november.

Anmälningsavgiften ska vara arrangören tillhanda senast torsdagen den 29 november. Vid sen betalning fram till dagen innan tävlingsdagen är avgiften 400 kr.

Om ej motståndare finns vid lottningen återbetalas avgiften. Tävlande med högst två coacher per klubb behöver ej betala inträde. För fler än två coacher per klubb måste inträde erläggas för övriga.

Anmäl coacher vid anmälan.

Utrustning

Tävlande står själv för suspensoar och tandskydd. Arrangören tillhandahåller handskar och övriga skydd. Kläder är shorts och linne/t-shirt.

Invägning och registrering

Invägning och registrering kl 9.00-9.30 på tävlingsdagen på Stockholmsmässan. Tävlingen startar kl 11.30.

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2016

Ny_Logga_3 kopiera

 

Verksamhetsberättelse 2016

SAMMANFATTNING

sanda EM 2016Utmärkande för verksamhetsåret 2016 har varit de fantastiska internationella tävlingsframgångarna. Tjugotvå medaljer i internationella tävlingar, varav tio under Europamästerskapen ledde till att Sverige blev bästa nation i Europa efter Ryssland. Arbetet med att utveckla förbundets nationella tävlingsverksamhet har lönat sig. Nu läggs fokus på nationella tränare och arrangörer.

Förbundets satsning på icke-tävlande traditionell verksamhet har genom relationsbyggande och inte minst Kung Fu Saturday blivit en uppskattad aktivitet och framgång.

kung-fu-_barnNya satsningar på Barn- och ungdomsverksamhet för att bygga nästa generation har inletts liksom breddande av verksamhet med en omfattande satsning på WingChun för såväl tävling som traditionell träningsverksamhet.

På det internationella planet har förbundets ordförande Yvonne Lin, såsom första kvinna någonsin,  valts in i det European Wushu Kungfu Federation (EWUF) styrelse.

Slutligen, en god kontroll och ordning på ekonomin borgar för ett riktigt bra kommande år med fler viktiga satsningar för barn & ungdom, traditionell träning och tävlingsverksamhet.

STYRELSEN

Styrelsen har under verksamhetsåret haft tio styrelsemöten utöver årsmöte och arbetsmöten. Styrelsen har bestått av följande personer:

Ordförande                                  Yvonne Lin

Vice ordförande                           Luciano Macri

Kassör                                        Brusc Dallaho

Ledamot                                      Kim Killgren De Klonia

Ledamot                                      Viktor Nordgren

Ledamot                                      Mathias Sandström

Suppleant                                    Li Min Hua

Suppleant                                    Ebba Lexmark

Ansvariga:

Traditionella utskottet             Jakob Isaksson

Landslagsorganisationen        Anatoli Grigorenko

Tekniska kommittén                Peter Brejcha

Barn & Ungdom                       Nicklas Sigurdh

Under året har Kim Killgren De Klonia avsagt sig uppdraget och hennes uppdrag övertagits av andra ledamöter. Styrelsen har sammanträtt vid 10 tillfällen under året, haft 2 arbetsmöten och i övrigt genomfört förbundsrelaterat arbete i samband med läger och tävlingar.

Traditionella utskottet har medverkat vid styrelsesammanträden men utöver detta haft ett eget möte samt arbetsmöten i samband med Kung Fu Saturday. Tekniska kommittén har haft representation under styrelsesammanträden och utöver detta haft ett eget möte samt ett flertal arbetsmöten i samband med landslagsläger och tävlingar.

VISION & MÅL

DSC08772Årets verksamhet har präglats av förbundets övergripande mål och vision. Motionsverksamheten har varit i fokus och personliga kontakter tagits för att bygga grund för att även de som inte tävlar ska ha glädje och nytta av förbundet. Workshops öppen för alla stilar med en positiv och inkluderande anda har varit det viktigaste bidraget till samarbete mellan olika stilar utöver personliga kontakter.

Målgrupp 

Svenska Kung Fu & Wushuförbundets verksamhet omfattar både motion och elit.

Värdegrund

Inspirerande och inkluderande ideellt arbete

Mål  

Verka för ett samarbete stilar, motion och elit emellan

TEKNISKA KOMMITTÈN

Den tekniska kommittén har letts av Peter Brejcha. Uppsatta mål för TK har varit:

 • Uppdatera och anpassa reglementen till internationell standard.
 • Genomföra minimum två domarutbildningar
 • Utbilda minimum en ny internationell domare i Taolu

Domarutbildning

I avvaktan på EWUF:s domarmanual har TK inte slutfört den påbörjade uppdateringen av domarmanual. Arbetet kommer därmed att genomföras under 2017. Föregående års domarutbildningar gav ett domartillskott som visade sig vara tillräckligt för den tävlingsverksamhet som nu finns.

domarutb 2Sanda Internationell domarfortbildning för Anwar Dekhani har genomförts under EM i Moskva samt World Cup i Kina. Under EM genomgick han ytterligare två dagars utbildning för poängdomare. Under World Cup erbjöds han uppgradering och ytterligare utbildning till plattformsdomare.

Taolu Li Min Hua har i samband med EM i Moskva fortutbildats inom Taijiquan, Xingyquan och Baguazhang. Li Min Hua var även med som internationell Taoludomare vid EM i Moskva.

Traditionella Ingen domare har ännu utbildats internationellt.

 

UTBILDNING

Planering av övergripande utveckling av utbildningsverksamhet har letts av styrelsen och ordförande i de olika utskotten. Målen för 2016 var:

 • Färdigställa ramverk grundutbildning för tränare
 • Utveckla ramar för barn- och ungdomssatsning
 • Genomföra utbildning anti doping samt mat & träningsmissbruk
 • Förmedla förenklad forskning & rön

Tränarutbildning 

tränare o Elin VM 2015Behovet för tränarutbildning har efterfrågats från föreningarna och bedöms vara mycket stort. Framför allt gäller det kompletterande ämnen utanför ramen av teknik och stilspecifik utbildning. En utbildningsplan för tränare har utformats av landslagscoach Anatoli Grigorenko med start april 2017. I denna ingår doping och missbruk.

Förmedling av forskningsbaserad information har gjorts via förbundets facebook sida om än inte i en strukturerad och regelbunden omfattning.

 

Barn & Ungdomsverksamhet Ramverk för Barn & Ungdomssatsning har utarbetats av Nicklas Sigurdh och fastställts av styrelsen. En första workshop är planerad till februari 2017 i samband med Rikslägret på Bosön. Nicklas Sigurdh och Romain Schwab ansvarar för genomförandet.

 

LANDSLAGSORGANISATIONEN

Landslagsorganisationen har letts av landslagscoach Anatoli Grigorenko tillsammans med landslagstränare Kevin Arroyo (Sanda), Mathias Sandström och Jakob Isaksson (Taolu) samt landslagschef Ebba Lexmark. Verksamhetsmål har varit:

 • Selektera 2016 års landslag samt föreslå landslagstränare
 • Genomföra minimum sex landslagsträffar under 2016
 • Genomföra ett riksläger i Taolu och min två workshops
 • Välja lämpliga internationella tävlingar för landslagsdeltagare
 • Fystester Bosön för barn/ungdom under utveckling
 • Fortsätta arbetet med testbatteri och kravprofiler elit

VM träningSelektion för internationella tävlingar och vilka som får representera Sverige har genomförts inom Sanda, Taolu och Traditionella. Modifieringar och förtydligande av hur uttagning till landslag samt uttagning till tävlingar sker har genomförts under hösten. SM vinst (i kategorier med ett minimiantal tävlande), engagemang landslagträffar och potential till placering över en given nivå är de väsentligaste.

Sanda Landslagsorganisationen har under året haft fler Sanda landslagsträffar under våren inför EM än under hösten då ett flertal tävlande även tävlar inom andra kampsporter. Detta har påverkat träningsplaneringen. Planerade fystester på Bosön för barn/ungdomar under utveckling har flyttats fram till 2017 mot bakgrund av att det inte funnits tillräckligt stort underlag.

wushu_daria_tarasova_by_lulapolloTaolu har genomfört ett Riksläger med internationella tränare. Lägret var mycket uppskattat av såväl tränare som deltagare. Tre deltagare representerade Sverige under EM. Workshops utöver rikslägret har inte genomförts på grund av ett otillräckligt underlag av tävlande och tränare. Till ny landslagstränare för Taolu har utsetts sifu Wang Ge.

Traditionella landslaget är under upparbetning. Under 2016 deltog fem deltagare i EM i Moskva och breddning av landslaget kommer att ske efter sedvanlig uttagningsprocedur i samband med SM.

wing tsun EMWingChun

Styrelse och landslagsledning har satt full fart inför den nya satsningen på WingChun inom EWUF och IWUF. Landslagsorganisationen satsar på kommande EM och VM. Rekrytering av klubbar och landslagstränare pågår och en första domarutbildning och träningsläger kommer att hållas i februari 2017.

TÄVLINGSVERKSAMHET

Tävlingsverksamheten har två komponenter vilka är arrangerande och tävlande. Mål för året har varit:

 • Uppdatera arrangörsmanual
 • Genomföra två cup-tävlingar
 • Delta i två internationella tävlingar samt EM

Nose SM 2016Sedvanligt SM med stort deltagande genomfördes i Eskilstuna av föreningen Nova MMA. Det var tydligt att både tävlande, domare och arrangemanget utvecklas för varje år. I övrigt har plan för regionala cuptävlingar och tillika regionala representanter har utformats. Selektion av dessa har påbörjats.

Ordförande har varit kontaktskapande och vice ordförande har ansvarat för information och stöd för arrangörer och uppdatering av manual. Dessvärre kunde inte höstens Väst Cup genomföras på grund av akut uppkomna lokalproblem.

Landslagsträning Sanda har utvecklat de tränande genom att ständigt ha domare med på träningslägren. Detta har givit resultat. Traditionella tävlande har gjort fantastiska framsteg och då inte minst tack vare förbundets mycket regelbundna läger och internationella tränare på Kung Fu Saturday.

ETT FANTASTISK TÄVLINGSÅR FÖR SVERIGE

jonathan-nirmark-baltic-2016Aldrig någonsin har Sverige haft de internationella framgångar som under 2016. Jonathan Nirmark från Wushu Stockholm IF vann två guld och två silver i Oslo Wushu Open.

Han gjorde för övrigt en mycket bra debut under EM i Moskva. Jakob Isaksson och Viktor Nordgren deltog i Baltic Open där de kammade hem två guld och två silver. Plus ett guld och tre silver i Latvian Open.

EM 2016 Moskva

elin em 2016Sverige tog inte mindre än tre guld i Sanda och blev därmed nästa bästa nation i Sanda. Elin Öberg (-56kg), Robin Larsson (-90kg) och Domingos Kiesse (+90kg) stod för insatsen under coachning av Anatoli Grigorenko. Samtliga gjorde framstående insatser då de mötte Ryssland i finalerna, vilket är den en utav det bästa nationerna i världen.

Taolu hade tre deltagare som dessvärre inte lyckades placera sig denna gång.

Traditionella laget EMTraditionella Taiji & Neija EM debuten var över förväntan. Ett guld (Joakim Pettersson), Tre silver (Jakob Isakson och Ulrika Blom x2) och ytterligare två brons (Eva Saarinen) var ett fantastiskt resultat. Coach var Jakob Isaksson. Tyvärr gick de traditionella tävlingarna inte på samma dagar vilket hade varit önskvärt för att ytterligare stärka förbundets inkluderande och stilövergränsande inriktning.  Stort tack till alla coacher, domare och tävlande för en fantastisk insats och vårt i särklass bästa tävlingsår någonsin.    För första gången hade landslaget med sig en egen sjukgymnast som sponsrats av företaget Ylab. Under detta år samarbetade vi även med det Norska förbundet och tog hand om deras Sandautövare medan deras landslagscoach hjälpte Romain Schwab med våra Taoluutövare.

Oumbärlig insats från Ebba Lexmark som hanterat alla resor, visum och anmälningar under året.

TRADITIONELLA UTSKOTTET

Det traditionella utskottet har letts av Jakob Isaksson med hjälp av Viktor Nordgren och Mathias Sandström.

LuKung Fu Saturdays har varit en regelbunden och återkommande aktivitet för att främja icke-tävling och icke-stilbunden verksamhet. Träningarna har många prominenta tränare och är populärt.

Utskottet har även varit gränsöverlappande med den nya satsningen på tävlingar inom Neija och Taiji. Utöver detta satsar man på att utveckla push-hand vilket introducerades med framgång under Rikslägret 2016.

Administrativ spindel i nätet och vår medlemskontakt har varit Viktor Nordgren som har arbetat med målen:

 • Utveckla policy och dokument för ideellt arbete
 • Uppdatera medlemsregister
 • Förbättra betalningsvilja hos föreningar

Medlemsregister som haft en benägenhet att skilja sig mellan våra och SBKF:s register har nu åtgärdats. Några klubbar som inte fullföljt sina skyldigheter har uteslutits. Nya klubbar har valts in och det är glädjande att se att vi fått fler WingChun klubbar med tanke på vår satsning på deltagande i kommande EM.

INTERNATIONELLT ARBETE

EWUF årsmöte 2016

I samband med EM 2016 i Moskva genomfördes det Europeiska Kung Fu & Wushuförbundets årsmöte där ordförande och vice ordförande deltog. Vår ordförande Yvonne Lin valdes, som första kvinna någonsin, in i EWUF:s styrelse. Organisationsutveckling och utbildningsverksamhet och förbundets ligasatsning blir några av hennes arbetsområden.

I övrigt har Lin fortsatt sitt arbete inom IWUF med inriktning på hur man bättre kan marknadsföra sina verksamheter.  Under World Cup i Kina markerade ledningen att man ansåg att Sverige utvecklats på ett mycket tillfredsställande sätt de senaste åren.

 

Ett stort tack till alla som arbetat ideellt och målmedvetet för att värna om och utveckla vår Wushuverksamhet nationellt och internationellt! Låt oss göra år 2017 om ännu bättre.

Yvonne Lin

Ordförande

Wang Ge_svart bakgrund (002)

Kiesse Larsson Grigorenko

 

RIKSLÄGRET BOSÖN 4-5 FEBRUARI

Missa inte årets stora händelse för alla Wushuentusiaster! Två späckfyllda dagar där du väljer din inriktning.  

rikslägret 2017

Traditionell träning – här har vi högt till tak och tränar olika stilar, push hand med mera under ledning av Jakob Isaksson. Alla stilar är välkomna.

Barn & Ungdom – taolubaserad träning under ledning av tränarna Nicklas Sigurdh och Romain Schwab. Alla nivåer är välkomna för att träna från grund till högre nivå.

WingChun endagsworkshop  – genomgång teori och praktik för nya Europeiska tävlingsregler form och fight under ledning av domarna Anwar Dekhani och Luciano Macri. Förbundet satsar på att skicka representanter till nästa EM.

Landslagsläger Sanda – för landslaget men denna gång ett öppet läger där aspiranter och nyfikna är välkomna. Teori taktik, teknik, kost och kick, punch, throw under ledning av Anatoli Grigorenko. Tränare är mer än välkomna att följa med.

FAKTA

Var: Bosön lördag 10-18 och söndag 9-16 den 4-5 februari

Kostnad: 300 kr för en dag och 500 kr för två.

Boende: Det finns reserverade rum på Bosön. All bokning och betalning sker via Bosön tel 08-699 66 00

Anmälan: Betala in för en eller två dagar till 612120-6 Svenska Kung Fu & Wushuförbundet. Ange namn och vad du ska vara med på. Mejla även dina uppgifter till viktor@svenskwushu.se som även svarar på frågor. Anmälan är bindande.

Mat: tränare, föräldrar med flera som inte bor på Bosön betalar för lunch och middagar i Bosöns reception. För alla deltagare ingår lunch och fika.