Svensk kung fu & Wushu 2018

Som nytillträdd ordförande vill jag först helt kort presentera mig själv. Jag heter Peder Finnsiö, är 55 år och driver klubben Stockholms Wushu & Kung fu IF som varit igång sen 2004. Jag har tränat på många olika klubbar sedan tonåren. De första 15 åren var det bara sanda, därefter traditionell Shaolin kung fu, som är det jag i huvudsak utövar och lär ut idag, även om jag inte släppt sandan helt! Jag har arrangerat flera tävlingar; SM och Stockholm Kung fu festival med mera. Sedan 2013 är jag också ordförande i SB&Ks distrikt 4 Stockholm-Gotland.

Detta är min andra omgång som förbundsordförande i SKWF (förra gången var 2011–13), så uppdraget är inte helt nytt. Vårt relativt unga förbund präglades då av stark utveckling, ansträngd ekonomi och växtvärk. Det mesta handlade om att hitta en optimal struktur och organisation. Att hitta en målsättning att enas kring är något som diskuterades mycket både då och nu. Och bra är det, för vi måste ta till vara på nya idéer för att utvecklas! När jag nu är tillbaka är det tydligt att förbundet har fått en större mognad och ett större engagemang. Det känns inspirerande!

Vad kan vi som förbund göra idag för att underlätta utvecklingen av wushu i Sverige?

Det är en utmaning att hitta vägen framåt för vår idrott. Styrkan vi har i den mångfald av stilar och olika utövande som ingår i wushu, är också vår svaghet; somliga känner sig inte delaktiga i förbundet med just sin stil, och de officiella tävlingsstilarna tilltalar inte alla. Detta gäller även internationellt. Förbundet strävar efter att sammanföra allas intressen, och att verksamheten ska ge något till alla medlemmar, men ändå hålla fokus på de huvudsakliga skyldigheter vi har: hålla ordning på regelsystem för tävlingsverksamheten, ansvara för att SM genomförs, och uttagningar av landslag. Det är inte helt enkelt, och resultatet tycks inte alltid rättvist; vad ska prioriteras på nationell nivå, hur underlättar man för att tävlingar kan genomföras, och hur ska landslagen tas ut? Nu på senare år också frågan om vilka av alla olika internationella tävlingar i olika stilar ska vi skicka deltagare till?

I år, 2018, kommer vi att prioritera tävlingsverksamheten i Sverige. Jag är övertygad om att detta är direkt avgörande för att få en positiv utveckling, och där är vi i styrelsen helt eniga. Men det är inte vi som förbundsstyrelse som ska arrangera tävlingar, det måste ligga lokalt på våra medlemmar och klubbar. Däremot kommer vi i styrelsen att se till att det finns ekonomisk och praktisk hjälp för klubbarna för detta. Vi kommer nu ta fram ett digitalt tävlingssystem för taolu, likt det vi gjort redan i sanda. Vi har också redan en del tävlingar på gång, som vi ber att få återkomma om framöver.
Jag kommer personligen att vara tävlingsansvarig för arrangemang och kan gärna vara ”bollplank” – välkomna att kontakta mig för att se vad vi kan bidra med från förbundshåll vad gäller tävlingar!

Vår nya organisation framöver

Vi kommer huvudsakligen dela upp verksamheten i två kommittéer, en för taolu och en för sanda. I taolun ska både det traditionella och det samtida ingå.
Varje kommitté kommer själva att ansvara för regler, domare, material, landslag, coacher, läger, uppvisningar och så vidare. Coacherna kommer att ha tränaransvaret på samlingarna. De kommer att kunna ta in tränare utifrån, både från medlemsklubbar och andra, efter behov.
Kommittéerna är alltså operativt ansvariga för att hantera alla frågor i respektive gren. Styrelsen kommer sedan att ta beslut, utifrån vad respektive kommitté arbetar fram som förslag.
Vi hoppas att den modellen ska optimera arbetet och göra styrelsens jobb både mer effektivt och tydligt. Alla frågor som inte direkt går att placera i någon av kommittéerna kommer att hanteras av styrelsen.

Ett beslut som redan tagits är att skicka en trupp i taolu till EM i Moskva nu i maj. Dock inte i sanda, eftersom uttagningar i sanda inte varit möjliga att genomföra utan SM. Förbundet kommer endast att delfinansiera deltagandet, men se till att alla som är uttagna i taolu ska kunna åka. Vi kommer dessutom att dra ner på antalet coacher, allt för att optimera nytta och kostnader.

Mer information om EM kommer inom kort!

Den nya organisationen med kommittéer

De två kommittéerna kommer att se ut som följer:

Taolu
Ordförande: Jakob Isakson
Landslagschef: Viktor Nordgren
Coach: Wan Gee
Assisterande coacher: Jakob Isaksson och Mattias Sandström

Sanda
Ordförande och landslagschef: Luciano Macri
Coach: flera förslag finns, beslut tas på nästa styrelsemöte.
Domaransvarig: Anwar Dehkani

 

Tack för ordet så länge, och på återhörande!

Peder Finnsiö, ordförande
peder@svenskwushu.se

Hela styrelsen nås på styrelse@svenskwushu.se