Svensk kung fu & Wushu 2018

Som nytillträdd ordförande vill jag först helt kort presentera mig själv. Jag heter Peder Finnsiö, är 55 år och driver klubben Stockholms Wushu & Kung fu IF som varit igång sen 2004. Jag har tränat på många olika klubbar sedan tonåren. De första 15 åren var det bara sanda, därefter traditionell Shaolin kung fu, som är det jag i huvudsak utövar och lär ut idag, även om jag inte släppt sandan helt! Jag har arrangerat flera tävlingar; SM och Stockholm Kung fu festival med mera. Sedan 2013 är jag också ordförande i SB&Ks distrikt 4 Stockholm-Gotland.

Detta är min andra omgång som förbundsordförande i SKWF (förra gången var 2011–13), så uppdraget är inte helt nytt. Vårt relativt unga förbund präglades då av stark utveckling, ansträngd ekonomi och växtvärk. Det mesta handlade om att hitta en optimal struktur och organisation. Att hitta en målsättning att enas kring är något som diskuterades mycket både då och nu. Och bra är det, för vi måste ta till vara på nya idéer för att utvecklas! När jag nu är tillbaka är det tydligt att förbundet har fått en större mognad och ett större engagemang. Det känns inspirerande!

Vad kan vi som förbund göra idag för att underlätta utvecklingen av wushu i Sverige?

Det är en utmaning att hitta vägen framåt för vår idrott. Styrkan vi har i den mångfald av stilar och olika utövande som ingår i wushu, är också vår svaghet; somliga känner sig inte delaktiga i förbundet med just sin stil, och de officiella tävlingsstilarna tilltalar inte alla. Detta gäller även internationellt. Förbundet strävar efter att sammanföra allas intressen, och att verksamheten ska ge något till alla medlemmar, men ändå hålla fokus på de huvudsakliga skyldigheter vi har: hålla ordning på regelsystem för tävlingsverksamheten, ansvara för att SM genomförs, och uttagningar av landslag. Det är inte helt enkelt, och resultatet tycks inte alltid rättvist; vad ska prioriteras på nationell nivå, hur underlättar man för att tävlingar kan genomföras, och hur ska landslagen tas ut? Nu på senare år också frågan om vilka av alla olika internationella tävlingar i olika stilar ska vi skicka deltagare till?

I år, 2018, kommer vi att prioritera tävlingsverksamheten i Sverige. Jag är övertygad om att detta är direkt avgörande för att få en positiv utveckling, och där är vi i styrelsen helt eniga. Men det är inte vi som förbundsstyrelse som ska arrangera tävlingar, det måste ligga lokalt på våra medlemmar och klubbar. Däremot kommer vi i styrelsen att se till att det finns ekonomisk och praktisk hjälp för klubbarna för detta. Vi kommer nu ta fram ett digitalt tävlingssystem för taolu, likt det vi gjort redan i sanda. Vi har också redan en del tävlingar på gång, som vi ber att få återkomma om framöver.
Jag kommer personligen att vara tävlingsansvarig för arrangemang och kan gärna vara ”bollplank” – välkomna att kontakta mig för att se vad vi kan bidra med från förbundshåll vad gäller tävlingar!

Vår nya organisation framöver

Vi kommer huvudsakligen dela upp verksamheten i två kommittéer, en för taolu och en för sanda. I taolun ska både det traditionella och det samtida ingå.
Varje kommitté kommer själva att ansvara för regler, domare, material, landslag, coacher, läger, uppvisningar och så vidare. Coacherna kommer att ha tränaransvaret på samlingarna. De kommer att kunna ta in tränare utifrån, både från medlemsklubbar och andra, efter behov.
Kommittéerna är alltså operativt ansvariga för att hantera alla frågor i respektive gren. Styrelsen kommer sedan att ta beslut, utifrån vad respektive kommitté arbetar fram som förslag.
Vi hoppas att den modellen ska optimera arbetet och göra styrelsens jobb både mer effektivt och tydligt. Alla frågor som inte direkt går att placera i någon av kommittéerna kommer att hanteras av styrelsen.

Ett beslut som redan tagits är att skicka en trupp i taolu till EM i Moskva nu i maj. Dock inte i sanda, eftersom uttagningar i sanda inte varit möjliga att genomföra utan SM. Förbundet kommer endast att delfinansiera deltagandet, men se till att alla som är uttagna i taolu ska kunna åka. Vi kommer dessutom att dra ner på antalet coacher, allt för att optimera nytta och kostnader.

Mer information om EM kommer inom kort!

Den nya organisationen med kommittéer

De två kommittéerna kommer att se ut som följer:

Taolu
Ordförande: Jakob Isakson
Landslagschef: Viktor Nordgren
Coach: Wan Gee
Assisterande coacher: Jakob Isaksson och Mattias Sandström

Sanda
Ordförande och landslagschef: Luciano Macri
Coach: flera förslag finns, beslut tas på nästa styrelsemöte.
Domaransvarig: Anwar Dehkani

 

Tack för ordet så länge, och på återhörande!

Peder Finnsiö, ordförande
peder@svenskwushu.se

Hela styrelsen nås på styrelse@svenskwushu.se

Ny styrelse vald på årsstämman

På förbundets årsstämma den 17 mars valdes följande styrelse:

Peder Finnsiö – ordförande
Luciano Macri – vice ordförande
Ulrika Blom – sekreterare
Zana Rahimi – kassör
Jakob Isaksson – ledamot
Viktor Nordgren – ledamot
Brusc Dallaho – ledamot
Li Min Hua – suppleant
Anwar Dekhani – suppleant

Styrelsen kommer att ha sitt första möte den 25 mars.

 

Resultat från Wushu-SM i Taolu den11 mars 2018

Resultat från Wushu-SM i Taolu 11 mars 2018 i Göteborg

Internationell standard handform Barn (7-12) år Pojke

Björn Tjörnhammar- Wudang Pai Uppsala 7.05

Internationell standard handform Barn (7-12) år Flickor

Lara Kutluca – (Nanquan) – Oslo Wushu Team 7.80
Lulu Lee Morrison – (Changquan ) – RuyiLong Malmö 7.35

Traditionell handform Barn (7-12 år) Pojkar

Arvid Hessle – Göteborg Shaolin 7.36
Oliver Brandberg – Göteborg Shaolin 7.10
Oscar Morales – Wudan Pai Uppsala 7.07
Fabian Kärrman – Wudan Pai Uppsala 6.65
Jean Pierre Hoang – (Göteborg Shaolin ) 6.92

Traditionell wushu handform Barn (7-12 år) Flickor

Lara Kutluca – (Wudangquan) – Oslo Wushu Team 8.77
Giulia Benvenuti – (Göteborg Shaolin) 8.05

Internationell standard handform Ungdom (13-17 år) Pojkar

Leo Tran – Göteborg Saolin 8.02
Albin Magnusson – Renyi Wushu Umeå 6.30

Internationell standard handform Ungdom (13-17 år) Flickor

Louise Birgersdotter – (Changquan) – RuyiLong Malmö 7.65

Internationell standard vapenform Ungdom (13-17 år) Pojkar

Leo Tran (Stav) – Göteborg Shaolin 8.50

Traditionell wushu handform Ungdom (13-17 år) Pojkar

Jonas Thorsen Loe – (Xingyiquan ) – Oslo Wushu Team 8.65
Antony Zhouheng Zhang – (Da hong quan) – 9.05
Songshan Shaolitemplts Chan Wu

Traditionell wushu vapenform Ungdom (13-17 år) Pojkar

Antony Zhouheng Zhang – (Tongbei dao) – 8.75
Songshan Shaolitemplts Chan Wu
Leo Tran (enkel sabel) – Göteborg Shaolin 8.12
Josh Tran – (enkel sabel) – Göteborg Shaolin 8.22
Jacob Mussie – (enkel sabel) – Göteborg Shaolin 7.35
Josh Tran – (spjut) – Göteborg Shaolin 8.17
Jacob Mussie – (spjut) – Göteborg Shaolin 7.85

Traditionell wushu vapenform Ungdom (13-17 år) Flickor

Isabel Thoong – (enkel sabel) – Göteborg Shaolin 8.05
Isabel Thoong – (spjut) – Göteborg Shaolin 8.17

Internationell standard handform Herrar

Liam Göransson – (Chang quan) – Ruyilong Malmö 8.42
Erik Håkansson – (Chang quan) – Renyi Wushu Umeå 7.52
Marvin Killer – Wushu Stockholm IF 8.75

Internationell standard vapenform Herrar

Erik Håkansson – (daoshu) – Renyi Wushu Umeå 7.97
Jonathan Nirmark – Wushu Stockholm IF 9.12
Liam Göransson – (Chang quan) – Ruyilong Malmö 9.05

Samtida handform Herrar

Jonathan Nirmark – Wushu Stockholm IF 9.25
Alibakhsh Bakhshi – (Nanquan) – Renyi Wushu Umeå 8.75

Samtida vapenform Herrar

Alibakhsh Bakhshi – (Nandao) – Renyi Wushu Umeå 9.02
Alibakhsh Bakhshi – (Nangun ) – Renyi Wushu Umeå 8.75

Traditionell nordlig handform Herrar

Björn Dahlman-Wudanpai Uppsala 9.22
Yifei Wu – (Pigua Quan) – Kungfu Stockholm 0
Andre Hermansson – (xiao hong quan) – Göteborg Shaolin 8.90
Axel Westerkull – (xiao hong quan) – Göteborg Shaolin 9.10
Joakim Pettersson – Wudang Pai Uppsala 9.30

Traditionell nordlig handform Damer

Caroline Striessnig – (Xiaopao quan ) – 7.45
Songshan Shaolintemplets Chan Wu
Xin Gao – (Xiaopao quan) – Shaolintemplets Chan Wu 8.20

Traditionell nordlig vapenform Herrar

Andre Hermansson (Yin shou Gun) – Göteborg Shaolin 9.10
Martin Christensson – (da dao ) – Göteborg Shaolin 8.65
Axel Westerkull – (kedja/jiu cie bian) – Göteborg Shaolin 9.27
Andre Hermansson (Dubbelsabel) – Göteborg Shaolin 9.05

Traditionell nordlig vapenform Damer

Caroline Striessnig- (Tongbei dao ) – 7.75
Songshan Shaolintemplets Chan Wu
Xin Gao – (Tongbei dao) – Shaolintemplets Chan Wu 8.20

Traditionell sydlig handform Herrar

Joakim Sandman – Umeå Hung Gar 9.07
Carlos Nunez – Umeå Hung Gar 8.10
Karim Jafari – Umeå Hung Gar 8.45

Traditionell sydlig handform Damer

Jasmine Brunnestom – Umeå Hung Gar 7.97

Traditionell sydlig vapenform Herrar

Joakim Sandman – Umeå Hung Gar 9.15
Carlos Nunez – Umeå Hung Gar 8.17
Karim Jafari – Umeå Hung Gar 8.50

Traditionell sydlig vapenformr Damer

Jasmine Brunnestom – Umeå Hung Gar 8.07

Inre Wushu handform Damer

Eva Saarinen – Wudanpai Uppsala 8.87
Norea Humla – Li Min’s Tai Ji & Svärd Akademi IF 8.92
Lovisa Baldal – (chen stil taiji) – Göteborg Shaolin 9.42
Inhie Yang – Wudanpai Uppsala 8.57
Ulrika Blom – Wudanpai Uppsala 8.92
Helena Spets – Wudanpai Uppsala 8.92
Maria Fernell – Li Min’s Tai Ji & Svärd Akademi 8.80
Lisa Cowling – Wudanpai Uppsala 8.37
Ellinor Karlsson – Wudanpai Uppsala 8.17

Inre wushu handform Herrar

Stefan Ho – (Taiji Chen stil) – Göteborg Shaolin 9.12
Niklas Borgh – (taiji quan) – Kungfu Stockholm 9.40
Björn Dahlman – Wudanpai Uppsala 8.82
Fredrik Oviedo – Wudanpai Uppsala 9.00
William Pan – (taiji traditionell chen style) – Shaolin Göteborg 8.27

Inre wushu vapenform Damer

Helena Spets – Wudanpai Uppsala 8.90
Eva Saarinen – Wudanpai Uppsala 8.72
Ellinor Karlsson – Wudanpai Uppsala 8.15
Norea Humla – Li Min’s Tai Ji & Svärd Akademi IF 9.22
Maria Fernell – Li Min’s Tai Ji & Svärd Akademi IF 9.10
Lovisa Baldal – ( da dao chen stil )- Göteborg Shaolin 9.42

Inre wushu vapenform Herrar

Niklas Borgh – (Wudang taijijian) – Kungfu Stockholm 9.30
William Pan – (taiji dadao) – Shaolin Göteborg 8.32
Stefan Ho – (Taiji Dao) – Göteborg Shaolin 8.87
Björn Dahlman – Wudanpai Uppsala 8.97

Wushu SM Taolu 18/3-2017

10:00 Genomgång
10:30 Tävlingsstart

Internationell standard handform Barn 7-12 år Pojke
Sebastian Garau (32 form Changquan) Oslo Wushu Team
Albin Magnusson (32 form Changquan) Renyi Wushu
Emil Erselius (Wubu Quan)-Wudan Pai Uppsala
Adam Svärd-(Wubu Quan)-Wudan Pai Uppsala
Oscar Morales-(Wubu Quan)-Wudan Pai Uppsala
Morris Vargas-(Wubu Quan)-Wudan Pai Uppsala
Ludvig Palm-(Wubu Quan)-Wudan Pai Uppsala
Fabian Kärrman-(Wubu Quan)-Wudan Pai Uppsala

Internationell standard handformBarn ( 7-12 år) Flikor
Lara Kutluca- (32 form Changquan)- Oslo Wushu eam
Felicia State-(Wubu Quan)-Wudan Pai Uppsala

Internationell standard vapenform Barn 7-12 år Pojke
Sebastian Garau (Chuji/16 Nandao) Oslo Wushu Team
Albin Magnusson (standardform stav 32 formen) Renyi Wushu

Internationell standard vapenformBarn ( 7-12 år) Flikor
Lara Kutluca- (Chuji/18 Daoshu)- Oslo Wushu Team

Traditional handform Barn 7-12 år Pojkar
Sbastian Grarau (Xingyiquan)la Oslo Wushu Team
Emil Erselius (Hou Quan)-Wudan Pai Uppsa
Adam Svärd-(Hou Quan)-Wudan Pai Uppsala
Oscar Morales-(Hou Quan)-Wudan Pai Uppsala
Morris Vargas-(Hou Quan)-Wudan Pai Uppsala
Edvin Kling- Bollnäs hunggfuar kung
Lo Norberg- Bollnäs hunggar kungfu
Ludvig Palm-(Hou Quan)-Wudan Pai Uppsala
Fabian Kärrman-(Hou Quan)-Wudan Pai Uppsala

Traditionell wushu handform Barn7-12 år Flikor
Lara Kutluca- (Shaolin Ditang Meihuaquan )- Oslo Wushu Team
Felicia State-(Hou Quan)-Wudan Pai Uppsala

Taijiquan- Ungdom ( 13-17 år ) Pojkar
William Pan (traditionell Chen stil)-Föreningen Shaolin Si Wushu Guan

Internationell standard handform Ungdom ( 13-17 år ) Pojkar
Leo Tran (Changquan)- Shaolin Si Wushu Guan

 

Internationell standard vapenform Ungdom ( 13-17 år ) Pojkar
Leo Tran (Sabel form)-Saolin Si Wushu Guan
Leo Tran (Stav)-Shaolin Si Wushu Guan

Traditionell handform Junrio- Pojkar
Antony Zhouheng Zhang- Songshan Shaolintemplts Chan Wu
Philip Aspenfelt- Bollnäs Hung Gar kungfu

Traditionell vapenform Junior- Pojkar
Antony Zhouheng Zhang- Songshan Shaolitemplts Chan Wu
Philip Aspenfelt- Bollnäs Hung Gar kungfu

Inre Wushu handform Damer
Norea Humla (Taijiquan 42 form ) – Li Min’s Tai Ji & Svärd Akademi IF
Inhie Yang (Wudan 48)-Wudanpai Uppsala
Eva Saarinen (Wudan48)-Wudanpai Uppsala
Shauna Adams (Wudan48)-Wudanpai Uppsala
Ulrika Blom-(Wudan48)-Wudanpai Uppsala
Helena Spets-(Wudan48)-Wudanpai Uppsala

Samtida handform Herrar
Andre Hermansson-Shaolin Si Wushu Guan
Jonathan Nirmark (Nan quan 3e set)-Wushu Stockholm IF

Traditionell sydlig vapenformr Damer
Jasmine Brunnestom-(Han Si Gwun)- Umeå Hung Gar
Sandra Eriksson- Bollnäs Hung Gar kuungfu
Izabel Eriksson- Bollnäs Hung Gar kungfu
Emma Bäck-Bollnäs Hung Gar kungfu

Inre wushu vapenform Damer
Norea Humla ( Taijijian 42 form ) – Li Min’s Tai Ji & Svärd Akademi IF
Maria Fernell (-Taijijian 42 form ) – Li Min’s Tai Ji & Svärd Akademi IF

Traditionell sydlig vapenform Herrar
Joakim Sandman (Kwan Do)-Umeå Hung Gar
Viktor Nordgren- (Pek kua Darn Dao) Umeå Hung Gar
Abdulkarim Jafari- (peK Kwa Darn Do)-Umeå Hung Gar
Simon Åberg- Bollnäs Hung Gar kungfu
Viktor Nordgren- (Lau Gar Dai Gwun)- Umeå Hung Gar
Øyvind Garau (Kandao)-Oslo Wushu Team
Jonathan Nirmark(Solfjäder form)-Wushu Stockholm IF

Inre wushu vapenform Herrar
Daniel Sundberg (Wudang Taijijian 27form)-Wudanpai Uppsala
Kim Gibson (Wu style Taijijian)-Oslo Wushu Team
Niklas Borgh-Kungfu Stockholm

Samtida handform Damer
Lovisa Baldal – Shaolin Si Wushu Guan
Josefin Nordin-Renyi wushu
Britta Söderkvist-Renyi wushu

Inre wushu handform Herrar
Daniel Sundberg (Wudang Taiji 48)-Wudanpai Uppsala
Björn Dahlman (Wudang Taiji 48)-Wudanpai Uppsala
Kri Olsson stofer(Zhao Bao Taiji 34)-Wudanpai Uppsala
Andreas Davour (Wudang Taiji 48)-Wudanpai Uppsala
Gabriel Söderberg (Wudang Taiji 36)-Wudanpai Uppsala
Fredrik Oviedo (Wudang Taiji 36)-Wudanpai Uppsala
Adam Falk (Wudang Taiji 36)-Wudanpai Uppsala
Niklas Borgh-Kungfu Stockholm

Traditionell nordlig vapenform Damer
Maria Fernell (Dubbel Svärd)-Li Min’s Taiji & Svärd akademi IF
Shauna Adans (Bagua Dao)–Wudanpai Uppsala
Caroline Striessnig-Songshan Shaolintemplets Chan Wu
Yun Zhou-Shaolintemplets Chan Wu
Xin Gao- Shaolintemplets Chan Wu

Traditionell nordlig vapenform Herrar
Andre Hermansson (Yin shou Gun)-Föreningen Shaolin Si Wushu Guan
Andre Hermansson (Pu dao)-Föreningen Shaolin Si Wushu Guan
Andre Hermansson (Dubbelsabel)-Föreningen Shaolin Si Wushu Guan

Traditionell nordlig handform Damer
Caroline Striessnig-Songshan Shaolintemplets Chan Wu
Yun Zhou-Shaolintemplets Chan Wu
Xin Gao- Shaolintemplets Chan Wu
Shauna Adams (Xing Yi Quan)-Wudanpai Uppsala
Ulrika Blom (Bagua Zhang)-Wudanpai Uppsala

Traditionell nordlig handform Herrar
Øyvind Garau (Shaolin Xiaohongquan)-Oslo Wushu Team
Kim Gibson (Xingyiquan)-Oslo Wushu Team
Daniel Sundberg (Xing Xi Quan)-Wudanpai Uppsala
Björn Dahlman (Xing Xi Quan)-Wudanpai Uppsala
Kristofer Olsson (Bagua Zhang)-Wudanpai Uppsala
Gabriel Söderberg (Xing Yi)-Wudanpai Uppsala

IWUF Tävlingsstandard Taijiquan Damer
Norea Humla– Li Min’s Tai Ji & Svärd Akademi IF
Maria Fernell– Li Min’s Tai Ji & Svärd Akademi IF

Traditionell sydlig handform Damer
Jasmine Brunnestom (Lau Gar)-Umeå Hung Gar
Sandra Eriksson- Bollnäs Hung Gar kungfu
Izabel Eriksson- Bollnäs Hung Gar kungfu
Emma Bäck-Bollnäs Hung Gar kungfu

Samtida vapenform Damer
Lovisa Baldal – Shaolin Si Wushu Guan
Josefin Nordin-Renyi wushu

Traditionell sydlig handform Herrar
Joakim Sandman (Gung Gee)-Umeå Hung Gar
Abdulkarim Jafari (Gung Gee)-Umeå Hung Gar
Carlos Nunez (Gung Gee)Umeå Hung Gar
Viktor Nordgren (Fu Hok)-Umeå Hung Gar
Håkan Andersson ( Fu Hok)-Umeå Hung Gar
Mohammad aji- Bollnäs Hung Gar kungfu
Simon Åberg- Bollnäs Hung Gar kungfu
kim Gibson (Hongjia Fuhuquan)-Oslo Wushu Team
Jonathan Nirmark (Tiger och Trana)-Wushu Stockholm IF

 

Dui Lian
Vikto Nordgren och Håkan Andersson (Sabel mot spjut)- Umeå Hung Gar Kwoon
Daniel Sundberg och Ulrika Blom (Wudan Bagua Dao)- Wudan Pai Uppsala
Simon Åberg och Izabel Eriksson-Bollnäs Hung Gar kungfu

Swedish Open Wushu Championships 18-19/3 2017

sm2017Swedish Open Wushu Championships 2017

Inbjudan SM 2017

Swedens biggest KUNG FU & WUSHU COMPETITION is back!!!

SATURDAY 18/3 : KUNG FU & WUSHU TAOLU / ROUTINES
(Kids & Youth, Modern Taolu, Traditional Taolu, Taiji Quan)
10.00-15.00 TAOLU COMPETITION
15.30-16.00 KUNG FU SHOW BY “KUNG FU SATURDAYS CREW”16.00 AWARDS CEREMONY
……………………..……………………..……………………..………………….
SUNDAY 19/3: SANDA / FIGHTING
(Sanda/Sanshou: Youth, B-class, A-class)
10.00-14.00 SANDA COMPETITION
15.00-16.00 FINALS + AWARDS CEREMONY
……………………..……………………..……………………..…..
VÄSTERÅS SWEDEN 18-19/3 2017
BOMBARDIER ARENA A-Hall
ENTRANCE: 100 SEK
…………………….……………………...
REGISTRATION & INFO
WEB PAGE: www.svenskwushu.se

Registration is made to following persons

TAOLU:
liminhua@spray.se

SANDA:
urban.tersen@teliasonera.com

CONTACT PERSON
luciano@kungfu.nu
Mobil : 070/565 35 88

3rd Open Baltic Wushu Championships 2016

Den 6-9 oktober arrangeras denna öppna Wushutävling i Riga, Lettland, för tredje året i rad. Tävlingsgrenarna är Taolu och Tuishou och det är öppet för alla medlemmar i Svenska Kung Fu & Wushuförbundet att delta.
Anmälan, betalning, flyg och boende ansvarar respektive förening för. Se tävlingsreglementet för mer information om krav för anmälan som ska göras i systemet
 
Deadline för anmälan är 15 september 2016.