Lägesrapport 25 mars

Corona påverkar alla
2020 var ett tufft år – minst sagt – och svårigheterna med corona fortsätter nu tyvärr in i 2021. De allra flesta klubbar har känt av problemen. Alla har drabbats på olika sätt, vissa har fått stänga ner träningen helt, vissa har tränat till stor del ute, och andra har fortsatt inne, men med begräsningar av olika slag.

Överlag drabbar corona vissa speciellt hårt. Enligt den senaste statistiken från RF minskade deltagartillfällen sammanlagt med 37% under 2020. Flera föreningar har heller inte betalt in sina medlemsavgifter i tid för innevarande år, och självklart är det ekonomisk kärva tider.
Men jag tycker mig ändå se ljuset i tunneln framåt hösten, så ge inte upp! Försök att betala in era grundläggande avgifter under året åtminstone så ni fortfarande har kvar ert medlemskap!

Om SM och tävlingar
SM var planerat till den 27 februari, men fick skjutas upp. Därefter tog vi i styrelsen upp frågan igen med sikte på våren, men konstaterade att det fortfarande är för stor osäkerhet för att kunna genomföra ett SM före sommaren. Hösten återstår, men osäkert även det i skrivande stund av flera skäl; framförallt behövs framförhållning för såväl tävlande som arrangörer. Vi kommer titta på detta igen och återkomma med besked före sommaren om vad som är möjligt.

Vad gäller övriga tävlingar och riksläger med mera får vi även där sikta på hösten. Internationellt är det lika dant; mycket står och stampar utan konkreta besked.

Övrigt som pågår
Vi har i början av året lanserat en ny hemsida, vilket var efterlängtat!
Vi kommer också inom kort lansera förbundets digitala utbildningar, och först ut är tävlings- och domarutbildningar i sanda och taolu. Vi återkommer inom kort om detta.
Tills dess hoppas jag så många som möjligt kan hålla igång träningen på något sätt i alla fall, så får vi se tiden an.

Årsstämman hölls digitalt den 14 mars. Jag vill passa på att tacka för förnyat förtroende som ordförande.

Allt gott

Med vänliga hälsningar

Peder Finnsiö, ordförande