Information om SM

För att genomföra ett SM krävs en god framhållning för både arrangörer och deltagare.

Styrelsen har diskuterat möjligheterna att arrangera SM före sommaren och kommit fram till att detta förnärvarande inte är möjligt på grund av osäkerheten med corona.

Det återstår då två alternativ: att hålla ett SM under hösten 2021, eller inte ha ett SM alls under innevarande verksamhetsår.

Förnärvarande är inget beslut fattat i den frågan gällande hösten.

Vi återkommer med besked så snart det känns möjligt att överblicka alla för- och nackdelar med respektive alternativ.

/Styrelsen