Årsstämman klar

Den 9 mars genomfördes förbundets årsstämma digitalt.

På stämman valdes följande styrelse:

Peder Finnsiö, ordförande – omval
Shauna Adams, kassör – omval
Ulrika Blom, sekreterare – omval
Luciano Macri, vice ordförande – omval
Li Min Hua, ledamot – omval
Anwar Dehkani – omval
Mikael Petterson, ledamot – nyval (tidigare suppleant)
Mathias Sandström, suppleant – nyval (tidigare ledamot)
En suppleantpost är vakant.

Till valberedningens ordförande valdes Tord Nilsson och till lekmannarevisor Niklas Borgh.

Styrelsen tackar för förtroendet och ser fram emot att jobba vidare mot nya mål för svensk wushu!