Årsmöte 9 mars

Förbundsstämman i Svenska Kung fu & Wushuförbundet kommer hållas den 9 mars i digital form, liksom föregående år. Alla SB&Ks underförbund kommer att ha digitala stämmor även i år på grund av corona.

Det är viktigt att så många föreningar som möjligt finns representerade på mötet som en del av demokratin inom förbundet. Ta chansen att föra din talan och säga vad du tycker!

Rösträtt på årsmötet har alla medlemsföreningar som registrerat sina medlemmar och betalat sin medlemsavgift till SBoK senast den 31 jan 2021.

Tid: kl 19
Digital plattform: Easymeet (samma som föregående år)
OBS! Registrering av ombud senast 2 mars
Registrering gör ni här!

Anmäl till publikplats
Den som inte är ombud med rösträtt men vill ta del av ett årsmöte kan anmäla sig till en plats som publik. Deltagare på publikplats har yttranderätt, som innebär att deltagaren kan följa mötet samt begära ordet men inte rösta. Anmälan till publikplats stänger tre dagar innan aktuell stämma.
Anmälan till publikplats

ÅRSMÖTESHANDLINGAR
Preliminär röstlängd Wushu
Årsbokslut Wushu 2020
Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsplan 2021
Budget 2021
Stadgeändringar
Valberedningens förslag (210303)
Revisionsberättelse Lekman
Revisionsberättelse SB&K

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Peder Finnsiö, ordförande – omval
Shauna Adams, kassör – omval
Ulrika Blom, sekreterare – omval
Luciano Macri, vice ordförande – omval
Li Min Hua, ledamot – omval
Mikael Petterson, ledamot – nyval (tidigare suppleant)
Mathias Sandström, suppleant – nyval (tidigare ledamot)
En suppleantpost är vakant!

Valberedning
För att nominera någon till styrelsen kontaktar man valberedningen. Man kan nominera sig själv eller någon annan man tror skulle passa för uppdraget.

Valberedning:
Tord Nilsson
tord.nilsson@nwf.se
070 2568824

För övriga frågor och förslag kontakta styrelsen på
info@swedenwushu.se