Wushuåret som gått och 2020

Sweden Kung fu & Wushu

Wushuåret 2019 har gått rasande fort! Förbundet har fortsatt sin satsning på nationella tävlingar, riksläger och utformning av tävlingsregler – allt för att skapa så bra förutsättningar för idrotten wushu som möjligt.

Ett välbesökt Nordic Open Wushu 2019

TÄVLINGAR

Svenska Mästerskapen i Wushu genomfördes den 2 mars i Eriksdalshallen, Stockholm.
Vi hade totalt cirka 80 deltagare fördelat på tre grenar i taolu, sanda och push hands.
Flest deltagare hade vi på den traditionella sidan i taolu, med ett par stora klasser, bland andra taji för damer och traditionell hand- och vapenform för herrar.

Michael Sjölin, domare i sanda, Nordic Open Wushu 2019

Westerås Sanda Cup genomfördes under tidig höst och samlade sanda-utövare från olika klubbar i landet.

Det andra Nordic Open Wushu Championships genomfördes i december på Kampsportsfestivalen. Det blev även i år en bred internationell tävling med 15 deltagande nationer. Mycket värdefullt för svensk wushu att vi får tillfälle att matchas och få inspiration internationellt även på hemmaplan och på alla nivåer. Att medverka på Kampsportsfestivalen ger också en bra och välbehövlig exponering av wushu som idrott mot en bred allmänhet.

Shauna Adams på Nordic Open Wushu 2019

Alla våra tävlingsarrangemang är alltid resultatet av ett nödvändigt samarbete mellan funktionärer, oumbärliga domare och många andra som hjälper till runt om.

Från förbundets sida ser vi gärna fler arrangörer av tävlingar i stort och smått, och det finns stöd och pengar att söka för detta. Kontakta oss gärna för mer information!

RIKSLÄGER
Vi har genomfört fyra öppna riksläger, två vardera i taolu respektive sanda.
Målsättningen med lägren är att fler ska ha möjlighet att tävla, genom att ta del av det senaste i regelväg, i teori och praktik. Lägren är inte stilspecifika, utan utgår från individens förutsättningar och kunskaper, som sätts i förhållande till aktuella tävlingsregler. Alla som vill fördjupa sig i tävling är välkomna på lägren, såväl klubbledare som tränande.
Rikslägren fungerar också som samling för landslagen. Även för push hands genomförs tävlingsinriktade kurser. Nästa riksläger i taolu planeras till den 1 mars, dagen efter SM.
För mer information om rikslägren, kontakta landslagscoacher eller landslagschefer.

WUSHU-VM

VM i Wushu gick i Shanghai under oktober månad, och Sverige skickade fyra deltagare i taolu samt två domare, en i sanda respektive taolu. Bästa resultat blev en delad sjätteplats i shuangdao med Axel Westerkull, vilket är mycket bra utifrån Sveriges förutsättningar i den rådande stenhårda internationella konkurrensen.
Att medverka med domare ger också Sverige en helt avgörande kunskap om det senaste i regel- och poängbedömning, områden som hela tiden utvecklas med ny praxis. Wushu utvecklas ständigt som idrott, och det är på de större tävlingarna detta kommer till uttryck.

Axel Westerkull i Wushu VM 2019

VM var också det första stora mästerskapet för vår nya landslagscoach i taolu, Kim Gibson, som lägger ner mycket tid och energi på att jobba med den tävlingsmässiga biten i taolu. Genom samarbetet med Norge kan vi nu också erbjuda fler gemensamma både riksläger och landslagssamlingar för bästa utveckling på tävlingsområdet i taolu.
I sanda har vi Gunnar Malm och Chen Zhongbang som coacher, och båda medverkar i regel på rikslägren i sanda som instruktörer. Det gör att vi har en bred kompetens även på sanda-sidan.

ÅR 2020 OCH FRAMÅT

Vi som förbund kommer att jobba vidare med att stärka de tävlingsmässiga förutsättningarna, med nationella tävlingar och riksläger som grundverksamheter. Under 2020 vill vi även se hur vi kan göra för att bredda domarkompetensen i förbundet. Framförallt i taolu ser vi ett stort behov av nya domare, men även inom sanda finns behovet.
Detta är ett prioriterat område, och vi kommer återkomma med en plan för det.

Barn och ungdomar är ett område som är nyckeln till wushuns framtid. Att satsa på barn och ungdomsverksamhet kan också vara ett sätt för klubben att både stärka sin ekonomi och få en större verksamhet; det genererar även framtida instruktörer och tävlande!

På den formella sidan är det två viktiga saker som är värda att nämnas gällande allmän idrottslig föreningsverksamhet:

1) Barnkonventionen blir lag. Läs mer här om vad det innebär för er förening.

2) Föreningar ska – istället för som tidigare uppmanas att – begära begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som anställs eller har uppdrag i föreningen och där har kontakt med barn.

Som barn räknas alla under 18 år. Beslutet fattades vid Riksidrottsmötet 2019 och börjar att gälla från och med 1 januari 2020. Läs mer på RFs hemsida här.

Nu ser vi fram emot ett nytt wushu-år under 2020!
Närmaste viktiga datum framöver är SM den 29 februari, och årsmötet den 23 mars!
I övrigt ligger allt viktigt inne i vår tävlingskalender, också ett par rekommenderade internationella tävlingar.

Vi ses!

Med vänliga hälsningar

Peder Finnsiö, ordförande
peder@svenskwushu.se