WUSHU-SM 2020

Sweden Kung fu & Wushu

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA MÄSTERSKAPEN I WUSHU 2020!

NÄR: 29 FEBRUARI 2020
VAR: ERIKSDALSHALLEN, STOCKHOLM
TID: KL 9

GRENAR: Taolu, Sanda och Tuishou (Push hands)

TAOLU

ÅLDERSKLASSER & TÄVLINGSKATEGORIER

– Senior SM (18+)
– Junior JSM (t o m 17 år)
– Ungdom (11-15 år)
– Barn (6–10 år, tjejer & killar)

Kategorier med för få tävlande slås ihop eller utgår
Om en kategori har färre än 4 tävlande kommer den att slås samman med den närmast möjliga kategorin, i förhållande till kön och ålder. Om en sammanslagning inte är möjlig kan den kategorin komma att utgå. För att SM-tecken ska kunna delas ut krävs minst fyra deltagare i en klass.
Tävlande kommer att bli informerade innan tävlingens början, vanligtvis efter registreringen är klar.

TÄVLINGSREGLER
Svenska Kung fu & Wushuförbundets regler för Wushu Taolu används i denna tävling. Reglerna är baserade på 2019 års regler och senaste praxis från IWUF (Internationella Wushuförbundet).
För deltagande i senior SM samt JSM krävs att man bott i Sverige (stadigvarande) minst 12 månader. Medlemskap i Svenska Kung fu & Wushuförbundet är inte nödvändigt för att delta.
Ungdom & Barn är öppna klasser.

TÄVLINGSAVGIFT
Tävlingsavgiften är 300 kr för den första kategorin. Om du vill tävla i flera kategorier i taolu kostar det 100 kr för varje kategori utöver det. Detta räknas automatiskt ut vid anmälan.
Ex 1 kategori = 300 kr. 2 kategorier 300 + 100 kr = 400 kr , 3 kategorier 300 + 100 +100 = 500 kr osv.


SANDA

TÄVLINGSKLASSER
– SM – Svenska mästerskapen – Senior (18 – 40 år). A-klass innebär fullkontakt och knock-out är tillåten. Tidigare tävlingserfarenhet är ett krav.
– JSM – Svenska mästerskapen Junior (16–17 år, B-klass regler gäller)

För deltagande i senior SM samt JSM krävs att man bott i Sverige (stadigvarande) minst 12 månader. Medlemsskap i Svenska Kung fu & Wushuförbundet är inte nödvändigt för att delta.

– B-klass – Sanda cup – Senior (18 -40 år)
B-klass innebär semi-kontakt och avsiktlig knock-out är ej tillåten. Alla övriga tekniker och poäng är samma som för A-klass.
B-klass – Sanda cup – Senior är öppen för alla och kräver ingen tidigare erfarenhet av tävling, däremot grundläggande erfarenhet av sparring, och minst 2 års träning inom sanda/sanshou, kickboxning, MMA, thaiboxning eller andra fullkontakt-sporter.
Klassen är också öppen för alla, även för utländska medborgare som inte är bosatta i Sverige, och kräver ingen tidigare erfarenhet av tävling. Ett krav är att man inte tävlat i A-klass tidigare eller på motsvarande nivå i annan kampsport.

Alla klasser kräver tävlingskort utfärdat av SB&K eller motsvarande organisation.
Svenska Kung fu & Wushuförbundets regler för Sanda finns här.

Tävlingsavgiften är 300 kr

– Ungdom Sanda Cup 14–15 – år B-klass, ej kontakt mot huvud
I ungdomsklassen är reglerna B-klass, och utan tekniker mot huvud. 


TUISHOU (Push Hands)

TÄVLINGSKLASSER
Senior (18-55 år) – Öppen tävling för alla Europeiska medborgare (Schengen). För utländska medborgare krävs uppvisande av försäkringsbevis för deltagande.
Klasser: Fixed step och Free moving step

Tävlingsavgiften är 300 kr för den första kategorin. Om du vill tävla i två kategorier kostar det 100 kr för nästa kategori utöver det. Detta räknas automatiskt ut vid anmälan.
Svenska Kung fu & Wushuförbundets regler för Tuishou finns här.

                  _____________________________________________________


TÄVLINGSREGLER
Finns på förbundets hemsida här!

ANMÄLAN & BETALNING
Anmälan till alla klasser sker i Smoothcomps tävlingssystem här.
Betalning sker med kort i systemet eller med Swish: 123 321 98 39
Betalningen ska vara arrangören tillhanda senast respektive sista-datum. Har man anmält sig inom ordinarie registreringsperiod men inte betalat i tid, tillkommer förseningsavgift!

ARRANGÖR & KONTAKTINFO
Tävlingen arrangeras av Stockholms Wushu & Kung fu IF.
För allmänna frågor om tävlingen, vänligen kontakta oss på info@swi.se
Arrangör: Peder Finnsiö
peder@swi.se
+46 70 6705181

Tävlingen är sanktionerad av, och genomförs på uppdrag av, Svenska Kung fu & Wushuförbundet.