Ekonomi

Svenska Kung Fu & Wushuförbundets ekonomi hanteras av Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Detta innebär att alla medlemsavgifter och redovisningar görs till SBKF direkt enligt direktiv på deras hemsida. Nya medlemmar ska skicka in en medlemsansökan via deras hemsida för att sedan följa upp med insändandet av stadgar och betalning av faktura som SBKF skickar ut. Medlemsavgiften baseras på antal medlemmar.