Teknisk Kommitté TK

Syfte Den tekniska kommittén arbetar för att öka samarbetet mellan domare och tränare. De ska verka för att utöka förståelsen för regelverkens tolkning och praktiska tillämpning.

Tävling Den tekniska kommittén hjälper till att tillsätta domare vid tävlingar och är ytterst ansvarig för att de riktlinjer som utfärdats från förbundet, Kampsportsdelegationen och Länsstyrelsen följs. De följer upp och informerar om regeländringar och tillser att dessa införs i såväl tävlingsregler som i utbildningarna.

Träning Den tekniska kommittén administrerar även tränarutbildningar i syfte att förenas, utvecklas och inspireras. Bland dessa utbildningar ingår ämnen som testmetodik, idrottspsykologi, kost- och näringslära, teknik/taktik med flera.