Mångfalden är vår styrka

Som alla troligtvis vid det här laget känner till är wushu/kung fu/kinesisk kampkonst (välj det som passar just dig bäst ;-) en bred och brokig skara idrotter, som i många fall drar åt olika håll. Man kan till och med ifrågasätta ettiketten”idrott” och istället kalla det för intresse, livsstil eller något helt annat. Motivet till varför man håller på med kinesisk kampkonst, varför man någon gång fastnade för det och varför man fortfarande håller på, varierar.

Många utövare och klubbar är mest intresserade av sin egen stil, även om man kanske känner släktskap med andra. Man tränar inom sin egen tradition, och kanske inte bryr sig om så mycket vad andra gör.
Men. Det är just dess mångfald som är wushuns styrka. Den kinesiska kampkonst- traditionen är en skattkista att ösa ur, där vi till skillnad från många andra kamparter kan trolla fram allt möjligt!

Förbundet kom till på grund av en idé om att vi skulle kunna samlas kring ett demokratiskt samarbete i ett större sammanhang, där alla olika wushustilar kan ingå, trots sina olikheter. Hitta våra minsta gemensamma nämnare som alla kan dra nytta av, samtidigt som man bibehåller och utvecklar sin egen särart.

Genom ett gemensamt regelverk och tävlingsförfarande kan alla mötas under lika villkor, för att utse regionala och svenska mästare och få fram ett bra landslag som representerar Sverige i internationella mästerskap.

För de som mer är traditionellt intresserade kan man genom förbundet också ha utbyte av varandra, få inspiration vid uppvisningar, och på så vis utveckla den egna verksamheten.

Oavsett skillnader kan vi idag vara glada över att vi faktiskt har över 3 000 medlemmar som håller på med en mängd olika stilar, vilka alla bidrar till att vi har ett eget förbund.

Förbundet är dess medlemmar – varken mer eller mindre. Jag som nytillträdd i styrelsen kommer att försöka skapa mer uppmärksamhet för wushu, både på den traditionella sidan och den mer avancerade elitnåvån. Båda sidor, och alla stilar, behövs och måste synas för att skapa en solid plattform och utveckling av kung fu i Sverige.

 

Peder Finnsiö, ansvarig för media & information i förbundet. 
Verksam i föreningen Stockholms Wushu Institut
Instruktör i traditionell Shaolin Kung fu 

peder@svenskwushu.se