Utrustning från CWA till våra medlemmar

Kinesiska Wushuförbundet har skickat förbundet en gåva i form av träningsutsrustning. Gåvan är tänkt att komma så många medlemsföreningar som möjligt till godo.

Det gäller i första hand taolu-utrustning enligt följande:

Performance Sabre 65 st + 8st Knife color
Performance Sword 65 st
Provisions Sabre 20 st + Sword 20 st.
Southern-style Sabre 20 st.
Staff 100 st
Southern-style sword 20 st.
Spear 65 st
Gun ( spets + tofs) 70 st
Sword ear (tofsar) 80 st.

Materialet finns i Stockholm, och kan skickas mot transport/portokostnad eller avhämtas på plats, förnärvarande på SWI, Tulegatan 35. Observera att skrymmande föremål som stavar med mera kan ha ganska hög transportkostnad.

Är ni som förening intresserade av utrustningen skicka ett mail till
Mathias Sandström på mathias@svenskwushu.se med antal medlemmar i er klubb, och vad ni i första och andra hand är intreserade av senast den 14 oktober.

Förbundet kommer fördela utrustningen primärt utifrån intresseanmälan, antal registrerade medlemmar med betald avgift, specifika önskemål och tillgång.

Sanshou-utrustningen som fanns med bedöms inte som meningsfull att dela ut då det är för lite, utan kommer att finnas tillgänglig för medlemmarna i förbundet för lån för träningsläger och andra specialaktiviteter.