Medlemsavgifter 2013

Nu är det dags att betala in medlemsavgifterna för 2013. För vissa regioner består den av två delar: Den ena går då till det regionala förbundet i SB&K. De regioner där det är avgiftsbelagt idag är Stockholms/Gotlands-, Västs-, Södras- och Östs- Budo och Kampsportsförbund.

Viktigt att denna avgift betalas in eftersom man annars kan bli utesluten ur huvudförbundet (SB&K). Man kommer nu också ställa högre krav på detta än tidigare.

Den andra avgiften är den den som är baserad på varje aktiv medlem i era föreningar. Den avgiften är oerhört viktig för vårt förbund (SK&WF) då den ligger till grund för vår ekonomi. Den avgiften är förnärvarande 71 kr per aktiv medlem. I den ingår en försäkring på 21 kr, och 50 kr som går till förbundet.

Tänk också på att dessa pengar kommer tillbaka i olika former, som LOK-stöd med mera. I regel tjänar man alltså på att rapportera in så många medlemmar som möjligt.
Dessutom finns det pengar att söka från de regionala förbunden: gå in på era repektive distriktsförbunds hemsida för att få veta mer.

Vår förhoppning är att alla verkligen rapporterar in korrekta medlemsantal, vilket är betydelsefullt av flera skäl, varav det ekonomiska kanske är det viktigaste. Men också för att veta hur många vi är totalt i förbundet och för att få mer inflytande och resurser för wushu överlag. I slutändan är det också en solidarisk fråga mot de föreningar som verkligen är noga att betala in för alla sina medlemmar.

Antal medlemmar Wushu(SW&KF) år 2012:
2 687 st.

Som jämförelse är det 22 idrotter med lite drygt 38 000 medlemmar i SB&K.

Tre största idrotterna
1) Ju jutsu, 7857
2) Thaiboxning, 5815
3) Aikido, 4312

Tre minsta idrotterna
1) Naginata, 13
2) Glima, 17
3) Jodo, 59

 

Må vi växa och bli ännu större!

Peder Finnnsiö, ordförande

___________________________________________________________


Info nedan är tagen från Stockholms/Gotlands-distriktet:

Till alla medlemsföreningar i regionen för
Stockholm/Gotlands Budo- och Kampsportsförbund

Nu är det dags att betala medlemsavgift i Distrikt Stockholm/Gotlands Budo- och Kampsportsförbund avseende 2013. Avgiften, som beslutades på årsmötet, är 500 kr och skall vara Distrikt Stockholm/Gotland tillhanda senast 2012-12-31 på pg 404457-4.

OBS kom ihåg att ange korrekt klubbnamn och SB&K-nummer!

Anteckna datum för Årsmötet för Stockholm/Gotlands Budo- och Kampsportsförbund, söndagen 24 februari 2013, klockan 11:00, på Scandic Sergel Plaza Hotel, Brunkebergstorg 9. Kom dit och gör er röst hörd och var med om att besluta om vår verksamhet, vad ni anser att förbundet borde göra och vad tillgångarna skall användas till. Säg er mening på årsmötet! Efter årsmötet bjuder distriktsförbundet mötesdeltagarna på lunch i hotellets matsal.

Gå in på vår hemsida stockholm.budokampsport.se för att få information om Distriktets verksamhet.