Tack för förtroendet

Som nytillträdd ordförande vill jag börja med att tacka för förtroendet och säga att jag känner mig hedrad och stolt över att ha fått uppdraget. Min företrädare har gjort ett omfattande arbete under sina två år och jag ska göra mitt bästa för att förvalta det han påbörjat, inte minst gällande kommunikation och kontaktskapande. Han satte vår verksamhet på kartan, inte minst genom en kung fu festival i Kungsträdgården som många av oss sent ska glömma.

Men nu stundar nya tider och självfallet har ledare lite olika visioner och tillvägagångssätt. Inför årsmötet berättade jag lite om mina visioner och förväntningar som jag nu önskar dela med mig av till alla medlemmar som finns ute i landet eller som av annan anledning inte kunde närvara vid årsmötet.

Min vision är att göra Wushu till en folksport även i vårt land. En vision är lite av en dröm och illusion men vår sport har den kvalitet som behövs för att förtjäna att bli en folksport. Den är bred med något för alla, från barn till vuxna och pensionärer. Taolu är en syn för ögat och artistiskt medan Sanshou erbjuder en mer varierad kamp som  tilltalar åskådare. Vi har kort sagt en mycket mediamässig idrott som förtjänar att synas och höras mer.

Lite mer konkreta mål är att öka kännedom och populäritet genom att synas i traditionell media liksom i sociala medier. Fler tävlingar och uppvisningsarrangemang är ytterligare en väg att gå. Min önskan är att vi kan bredda verksamheten och erbjuda en bra plattform för alla våra klassiska stilar. Dels för att de förtjänar att få synas mer och dels för att utveckling av traditionella tävlingar och uppvisningar ligger i IWUF:s plan.

För att växa behöver vi satsa på våra barn och ungdomar. Flera föreningar gör det men vi måste bli ännu fler. Vi kan erbjuda en grundträning som är bra och hälsosam för barn och därmed ta vårt sociala ansvar. Styrka, rörlighet, balans, koordination, koncentration och många fler komponenter stärks med vår träning vilket är något som dagens barn och ungdomar behöver.  Förbundet kommer att verka för att det blir fler aktiviteter för att locka till oss fler utövare i tidig ålder.

Toppsatsning är ett måste för att locka till sig de yngre. Under mina två år som landslagschef har vi utformat objektiva kriterier för uttagning till landslag och landslagscoach. Vi ämnar fortsätta utvecklingen av landslaget på inslaget spår men med mer kontakt med klubbtränare till landslagsdeltagare. En bra tävlande behöver ha talang men än mer av vikt är anpassad och målinriktad träning. Den grundläggande träningen ska våra klubbtränare och landslagstränare stå för men för att kunna klara det på ett bra sätt vill vi på förbundsnivå kunna erbjuda kompletterande utbildningar. Inte i grundträningen för den kan man redan  men inom områden som träningslära, idrottspsykologi, kostlära och varför inte marknadsföring kan det behövas lite för att lyfta kompetensen i hela landet.

Till sist, min syn på styrelsearbete är att det ska vara transparent, öppet och av bottom up struktur. Att sitta på en förbundsstol handlar om förtroende och inte minst innebär uppdraget att verka för alla medlemmars intressen. Era röster om vad ni önskar eller saknar är därför viktigt. Som avslutningsord kommer jag att verka för att vi blir inkluderande, inspirerande och initiativtagande under kommande verksamhetsår.

/Yvonne Lin