Styrelsens poster är nu klara

valsedel

Årsmötet har valt följande personer till kommande verksamhetsår:

Styrelse:
Yvonne Lin – ordförande
Luciano Macri – vice ordförande
Kim Killgren De Klonia – sekreterare
Romain Schwab – kassör
Rebwar Arif – ledamot
Viktor Nordgren – ledamot

Suppleant poster:
Li Min Hua
Christoffer Ratcovich

Valberedning:
Elias Palma ordförande
Robin Larsson ledamot
Brusc Dalaho

Styrelsen har utsett följande poster:

Elitansvarig: Jakob Isaksson
Landslagschef: Romain Schwab

Dessa två ska gemensamt verka för landslagsaktiviter under det kommande året.