Aktuellt

Årsmöte European Wushu Kung Fu Federation EWUF 2015

COngress 2015

Det har varit årsmöte för det Europeiska Wushuförbundet EWUF med en hel del beslut som påverkar oss. Man gjorde även ett namnbyte där det nya förbundsnamnet är The European Wushu Kung Fu Federation med behållen förkortning EWUF.

Utöver detta antogs en proposition och stadgeändring som innebär att de som är medlemmar i förbundet inte kan delta i konkurrerande arrangemang, mer specifikt wushu kung fu relaterade arrangemang. Detta gäller för styrelsemedlemmar, tävlande, tränare och domare. För oss innebär det att de som är aktiva inom exempelvis kickboxning, MMA osv inte berörs medan de som tävlar i kinesiska discipliner kan komma att uteslutas ur förbundet. Texten i sin helhet lyder:

EWUF Members shall only take part in continental or international activities that are within the scope of the official EWUF certified activities that have been approved by the EWUF. Participation of EWUF Members, officials and athlete’s in none approved activities shall be subject to disciplinary action, which may include but not limited to warnings, fines, suspensions or bans.

TÄVLING SÖDRA STILAR Man beslutade även att ha ett Europamästerksap dedikerat till Södra stilar under 2016 i Krakow, Polen.

UTBILDNING TRÄNARE Ett standardiseringsarbete för tränarutbildningar länkat till gällande graderingssystem har på börjats. De nya riktlinjerna kommer att gälla från 2016.

DSC09070

NYA GRENAR   EWUF och IWUF har även beslutat att inkludera fyra nya tävlingskategorier: Xingyiquan och Dadao för män samt Baguaquan och Shuangjian (double swordplay) för kvinnor