AUGUST WALLÈN – vår kandidat till ordförande för Svenska Budo & Kampsportförbundet

Härmed kungör Svenska Kung Fu och Wushu förbundet att vi stödjer August Wallén i morgondagens val till ordförande i Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Argument för vårt stöd är att han besitter lång erfarenhet som vice ordförande i styrelsen och därmed kan organisationen och rutinerna. Han har inte utnyttjat sin position för egen vinning vilket vi anser vara ett gott karaktärsdrag. Med sin erfarenhet och kunskap anser vi att han är bäst lämpad för att värna om alla förbunds bästa och utveckla sporten till gagn för idrotten. Nu håller vi tummarna för honom under årsmötet imorgon.