Välkommen till riksläger i sanda 15 september

Sweden Kung fu & Wushu

Uppdaterat 180910
Lördagen den 15 september arrangerar förbundet ett riksläger i sanda. Lägret är öppet för alla medlemmar* i Sverige som vill satsa på tävling.

Grundförutsättningar för medverkan är att ha som målsättning att utvecklas och satsa på tävling framöver, samt ha tidigare tävlingserfarenhet. Man kan medverka på både A- och B-klassnivå sparringmässigt beroende på erfarenhet.
Lägret är även öppet för klubbinstruktörer som vill fördjupa sig i sanda på en högre nivå, men som kanske inte själva längre har som målsättning att tävla.

Det blir regelgenomgång av det senaste inom sandareglerna som just nu håller på att uppdateras, specifik teknikträning för tävling, och sparring med mera.
Lägret kommer också fungera som avstamp för uttagning av landslaget, samt genomgång av information som gäller för medverkan, och hur tävlingsplanerna ser ut närmaste 12-18 månaderna – det är mycket på gång! Till exempel har vi ju ett nordiskt mästerskap på hemmaplan med internationellt deltagande om sex månader, där vi självklart måste visa att vi kan stå kvar på plattformen! 
Alla ni som har intresse av detta bör självklart vara med. 

Ni kommer också att träffa den nya landslagsledningen: Luciano Macri, landslagschef, Gunnar Malm, coach, samt Besim Sejdiu och Chen Zhong Bang som assisterande coacher, som alla kommer hålla i olika delar av lägret.

Syftet med lägret är också att träffas för att samlas kring sanda som tävlingsform och se hur vi ska arbeta framöver med utvecklingen av sporten!

Uppdaterat 180910
Schema lördagen den 15 september
Tid: Lördagen den 15 september kl 12-16.30 (obs! Ny tid)
Plats: SATS Kampsportsgym, Kocksgatan 12, Södermalm Stockholm
Inbjudna: Alla medlemmar tävlande i Sanda från junior 16 år och uppåt,
samt klubbinstruktörer och annan klubbledning.

Lägret är tänkt att fungera både som aktuell information om tävling i sanda från förbundets sida och som ett första landslagsläger för de som har ambition att tävla på elitnivå. Man behöver inte befinna sig på elitnivå, däremot ha en ambition att utvecklas mot att tävla.

Program under dagen
– Presentation av landslagsledningen och förbundets planer  – Peder Finnsiö, ordförande
– Hur man periodiserar sin träning, vilka fysiska kvaliteter ens träning består av, och hur man tränar upp dessa utanför klubben. –  Helena Hugosson, SB&K:s elitansvarige  
– Hur uttagning av landslag går till  – Luciano, landslagschef
 – Genomgång av nya sandaregler – Gunnar Malm(coach & domare) och Anwar Dehkani (domare)
– Träning med sparring på olika nåvåer

Instruktörer
Gunnar Malm, coach, samt Chen Zhongbang och  Besim Sejdiu assisterande coacher.

Medtag egna handskar, benskydd, susp och tandskydd!

Pris 
– För medverkan på möte och träning: 200 kr (Swish)
– För enbart infomöte 12-13.30 ingen kostnad.

luciano@kungfu.nu
tel: 0705/65 35 88

* Generellt är detta läger endast för medlemmar i Svenska Kung fu & Wushu Förbundet. Om ni inte är medlemmar i vårt förbund, men är ändå intresserade av att tävla i sanda och vara med på lägret, ta gärna kontakt så kan vi se vad vi kan komma fram till!