Domarutbildning i Taolu och Sanda 13 oktober

Sweden Kung fu & Wushu

Domarutbildning i Taolu och Sanda kommer att hållas lördag den 13 oktober  kl 9.00 i samband med tävlingarna Stockholm Sanda cup och Wushu Taolu open

Utbildningarna passar bra för både er som är intresserad av lära er domarkunskap från grunden och ni som vill förbättra bedömningsteknik i tävlingar.

TAOLU
Vi går igenom de senaste IWUF-reglerna, som gäller i både samtida och traditionella wushuformer.
Ansvarig för domarkursen i taolu är Li Min Hua
Anmälan till kursen senaste den 10 oktober till: liminhua2018@gmail.com

SANDA
Vi går igenom de senaste IWUF-reglerna. I sanda har vi nu nya och uppdaterade nationella regler, där bland annat en del nyheter kommer gås igenom, samt fokus på poängbedomning.

Ansvarig för domarkursen i sanda är Michael Sjölin.
Anmälan till kursen senaste den 10 oktober till: Gunnar Malm på gunnar@swi.se