SM 2021 uppskjutet

Sweden Wushu & Kung fu

Just nu ser det tyvärr omöjligt ut att genomföra Svenska Mästerskapen i Wushu den 27e februari som planerat. Enligt myndigheterna kommer troligtvis inte tävlingar vara varken möjliga eller tillåtna att genomföra vid den tidpunkten. Även om de skulle vara det, börjar tiden rinna ut vad gäller förberedelser, med alltför stor osäkerhet för såväl tävlande som arrangörer. Därför har styrelsen tagit beslut att senarelägga SM, i första hand till senare under våren, i andra hand till hösten.

Vi ber att få återkomma med besked så snart det är möjligt

Styrelsen