Besök från kinesiska wushuförbundet

I juni fick vi besök av Mr Gao Xiao Jun, presidenten för kinesiska wushuförbundet (Chinese Wushu Association), tillsammans med Ms Zeng Fang, sekreterare för Internationella Wushu Förbundet och kinesiska wushuförbundets Foreign Affairs Deputy Chief, samt Ms Huang Ling Ling,  kinesiska wushuförbundet.

Ms.Zeng Fang, Daniel Norrgård, Mr Gao Xiao Jun, Li Min Hua och Mattias Lindh

Vid ett möte på Svenska Budo&Kampsportsförbundet medverkade Mattias Lind och Li Min Hua, samt SB&K:s jurist och styrelseledamot Daniel Norrgård. Det var ett mycket givande möte med diskussioner om framtida samarbete genom träningsutbyte med mera. Vi på förbundet ser med tillförsikt fram emot ett ökat samarbete både vad gäller träningsresor till Kina och workshops i Sverige med kinesiska tränare.

Daniel Norrgård från SB&K berättar om vår organisation.