Kallelse till förbundsstämman 2012

Svenska Budo & Kampsportsförbundets förbundsstämma äger rum
lördagen den 24 mars 2012, kl. 14:00 på Hotel Sheraton, Tegelbacken 6,
Stockholm.
Fullmaktsgranskning sker mellan kl. 09:30 och 13:00.

Svenska Förbundet för Kinesisk Kampkonst har sin stämma i anslutning till SB&K:s på Sheraton kl.10.00

Dagordning

Nomineringslista till styrelsen kommer att publiceras inom kort. För nomineringsförslag eller frågor om styrelsens sammansättning kontakta Urban Tersén i valberedningen på urban_tersen@hotmail.com