Ny förbundsstyrelse

Årsmötet 2012 i Förbundet för Kinesisk Kampkonst är nu avslutat.

 

Den nya styrelsen

Ordförande – Peder Finnsiö
Vice ordförande – Luciano Macri
Sekreterare – Mathias Sandström
Kassör – Marie Roos
Ledamot – Thabo Motsieloa
Ledamot – Nicklas Sigurdh
Suppleant – Gunnar Malm

Valberedening
Mattias Lindh – ordförande
Peter Brejcha
Eilas Palma

 

Vi tackar de avgående ledamöterna för sin insats!